Święto Niepodległości

W dniu 7 listopada odbyły się Gminne obchody Święta Niepodległości. Rozpoczęto je wspólną Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prałata pułkownika Bogusława Pasternaka przy oprawie muzycznej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod dyrekcją kapelmistrza ppor. Joanny Krause.
Wcześniej kwiaty w miejscach pamięci narodowej i grobach poległych podczas walk o niepodległość składały delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i harcerzy.
Po mszy kwiaty przy grobie księcia Zdzisława Lubomirskiego, współtwórcy polskiej niepodległości złożyły delegacje władz gminy pod przewodnictwem Wójta Władysława Piątkowskiego, szkół gminnych i stowarzyszeń. Harcerze Szczepu drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego złożyli Ogień Niepodległości przywieziony z mogił legionistów poległych podczas walk na Wołyniu.
W kolejnej części uroczystości odsłonięto tablice pamiątkowe przy dębach pamięci poświęconych księciu Zdzisławowi Lubomirskiemu i patronowi belskiego gimnazjum ks. Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu.
Po ceremonii na terenie kościoła nastąpił przemarsz wszystkich pocztów sztandarowych przed Urząd Gminy, gdzie wspólnie odśpiewano „Mazurek Dąbrowskiego”.
Po powitaniu wszystkich zebranych głos zabrał Bogusław Sikorski Przewodniczący Rady Gminy. Przypominając, że równo 100 lat temu wolna Rzeczpospolita pojawiła się znowu na mapie Europy i spełniły się marzenia Polaków urodzonych pod zaborami. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzył wszystkim mądrego korzystania z daru wolności, aby zachować ją dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.
W głównej części uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia Medali Pamiątkowych przez Wójta Władysława Piątkowskiego. Otrzymały ją za propagowanie patriotyzmu, pielęgnowanie tradycji i wkład włożony w rozwój naszej Gminy szkoły gminne, Szczep Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, jednostki organizacyjne (Gminna Biblioteka Publiczna, GZOPO, ZGK, GOPS), jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i parafie z terenu Gminy Belsk Duży.
Wójt podziękował wszystkim za obecność, zaangażowanie i wspólne świadectwo patriotyzmu. Słowa uznania skierował do służb mundurowych, pracowników szkół i administracji, bo dzięki ich wysiłkom mogliśmy wspólnie świętować tą wyjątkową rocznicę.
Na zakończenie obchodów wysłuchano koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z elementami musztry paradnej, której przewodził tambourmajor orkiestry st. chorąży sztabowy Mariusz Lesiński.
E. Tomasiak
Urząd Gminy Belsk Duży

Kategoria: