Konkurs literacko-plastyczny „Technologie Jutra”

Grójec, 26 Października 2020 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec,

Grójecki Ośrodek Kultury,

Klub Gier i Fantastyki "GROFAN"

zapraszają dzieci i młodzież do udziału w konkursie literacko-plastycznym "Technologie Jutra"

 

"Technologie Jutra" - który wynalazek znacząco poprawi życie ludzi, zwierząt czy wpłynie na poprawę środowiska? Czy to będą drony bezzałogowe? Teleportacja? Miniaturyzacja? Automatyczne fabryki lub nanotechnologia?

 

Kategorie wiekowe:

I - klasy I-III Szkół Podstawowych

II - klasy IV-VI Szkół Podstawowych

III - klasy VII-VIII Szkół Podstawowych

 

Kryterium oceny prac:

- samodzielność wykonania

- staranność wykonania

- wrażenie artystyczne

- interpretacja tematu

- oryginalne i ciekawe przedstawienie technologii

Główne założenia konkursu:

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej

- zapoznanie z różnorodnymi technikami malarskimi, warsztatem dziennikarskim

- prezentacja talentów plastycznych oraz literackich

- promowanie ekologii i nauk ścisłych

Zasady ogólne:

1. Na konkurs można przesłać tylko jedną pracę.

2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3. Organizator dopuszcza formę przestrzenną pracy konkursowej.

3. Praca konkursowa powinna składać się z:

a) ciekawego i inspirującego opisu technologii, w jaki sposób zmieni ona przyszłość, jaki będzie jej wpływ na ludzkość ochronę zwierząt lub środowiska. Opis powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków. Opis może być wydrukowany bądź napisany ręcznie.

b) rysunku, malunku lub pracy przestrzennej przedstawiającej powyższą technologię.

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek (lub klasę) oraz nazwę szkoły.

5. Zgłoszone prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową - pracowników Grójeckiego Ośrodka Kultury. Ocenią oni wartości artystyczne prac, ich spójność przekazu, profesjonalizm wykonania i ujęcie tematu.

6. Odbiór prac możliwy będzie po nagrodzeniu uczestników i zakończeniu wystawy.

7. W konkursie dla zwycięzców przewidziane są nagrody książkowe lub rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkową nagrodą w konkursie będzie prezentacja prac w formie wystawy. O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.

8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych metryczce pracy.

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

11. Wręczenie nagród odbędzie się 18.12.2020 r.

12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, Jolanta Czamara i koordynator Klubu Gier i Fantastyki „GROFAN”, Łukasz Haśkie, tel. 601 773 726.

13. Termin składania prac upływa 11 grudnia 2020 r. (piątek). Lista osób nagrodzonych znajdzie się ok. 15 grudnia na stronach internetowych www.gokgrojec.pl, www.grojecmiasto.pl.

14. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Geek Expansion – Technologie i Eksperymenty”, dofinansowanego ze środków Programu Działaj Lokalnie.

 

 

Kategoria: