Komunikat likwidacja kasy w US Grójec

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w związku z wygaśnięciem umowy z firmą Monetia Sp. z o.o. zostaną zlikwidowane punkty kasowe.  

Wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych można dokonać bezgotówkowo za pośrednictwem rachunku bankowego, albo w formie gotówkowej w placówkach bankowych, pocztowych i innych instytucjach płatniczych.  

Lista rachunków bankowych w Urzędzie Skarbowym w Grójcu

Opłata skarbowa:
Bank Pekao SA
URZĄD GMINY i MIASTA GRÓJEC
64 1240 5703 1111 0000 4901 3690

Karta podatkowa (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD):

30 1010 0055 0201 4070 0007 0000

Grzywny nałożone w drodze mandatu karnego:
82 1010 0071 2223 1407 4400 0000

Wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz należności DSF, ALK, CUK, DRA, PSD należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy, który można wygenerować korzystając z linku https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/