Podziękowania - Jolanta Sitarek

Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy oddali na mnie głos w wyborach
do Sejmu RP w dniu 15 października 2023 r.

Z wyrazami szacunku
Jolanta Sitarek

Kategoria: