Trwa budowa bloku operacyjnego w nowomiejskim szpitalu

W środę (15.11) w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą odbyła się narada budowy, w której oprócz przedstawicieli szpitala, pracowników Starostwa, wykonawcy i inspektorów nadzoru udział wzięli
przedstawiciele władz powiatu grójeckiego (Starosta Krzysztof Ambroziak, Członkowie Zarządu: Marzena Kołacz Rosołowska, Andrzej Zaręba oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia Krzysztof Fiks).

Dyrektor SP ZOZ Barbara Gąsiorowska przedstawiła aktualną sytuację związaną z realizacją inwestycji. Omówiono zaawansowanie prac oraz przeanalizowano kolejne działania. Po naradzie zebrani udali
się na obiekt.

Na realizację zadania „Przebudowa i doposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą” pozyskano ponad 9 milionów złotych dotacji. Wartość całego zadania to ponad 12 milionów zł.

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Kategoria: