Kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim

W środę, 29 maja, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak i Wicestarosta Grójecki Adam Balcerowicz przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Witolda Kępki podpisali 3 umowy na inwestycje drogowe w Powiecie Grójeckim.

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1656W Grójec - Miedzechów przez miejscowość Olszany.

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 400 000 zł.

Inwestycja współfinansowana z Gminą Jasieniec.

Całkowity koszt inwestycji: 1 237 052,68 zł

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1658W Kępina - Czachów.

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości: 200 000 zł.

Inwestycja współfinansowana z Gminą Grójec i Gminą Jasieniec.

Całkowity koszt inwestycji: 591 104,73 zł.

  • Remont drogi powiatowej Nr 1651W Chynów – Pieczyska przez miejscowość Adamów Drwalewski.

Inwestycja współfinansowana z Gminą Chynów.

Całkowity koszt inwestycji: 873 177,00 zł

 

Przy podpisaniu umów obecni byli Członkowie Zarządu: Andrzej Zaręba, Janusz Karbowiak i Krzysztof Fiks, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Madej, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Jarosław Rupiewicz, Wójt Gminy Jasieniec Marta Cytryńska, Wójt Gminy Chynów Tadeusz Zakrzewski oraz przedstawiciele wykonawców.

 

źrodło: grojec.pl

 

Kategoria: