Adam Struzik ponownie Marszałkiem

Adam Struzik (klub radnych Trzecia Droga – Polskie Stronnictwo Ludowe) został wybrany Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, w głosowaniu tajnym. Otrzymał 33 głosy radnych za, 1 głos przeciw, 14 radnych wstrzymało się od głosu.
Radni dokonali wyboru Wicemarszałków i pozostałych Członków Zarządu Województwa Mazowieckiego.
W głosowaniu tajnym Wicemarszałkami wybrani zostali:
1. Wiesław Raboszuk (klub radnych Koalicja Obywatelska);
2. Rafał Rajkowski (klub radnych Koalicja Obywatelska).
W głosowaniu tajnym Członkami Zarządu Województwa wybrani zostali:
1. Anna Katarzyna Brzezińska (klub radnych Koalicja Obywatelska);
2. Janina Ewa Orzełowska (klub radnych Trzecia Droga - Polskie Stronnictwo Ludowe).

źródło: Sejmik Województwa Mazowieckiego

Kategoria: