Polityka

Same słowa to za mało, Trzeba w przyszłość patrzeć śmiało. Słowa trzeba zmieniać w czyny dla Ojczyzny dla rodziny

Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie przedświątecznym, w Wielkim Triduum Paschalnym, ale również w okresie wiosennym, który jak co roku dla polskiego rolnika rozpoczyna nowy sezon, z którym wiąże on swoje nadzieje i obawy.

Kategoria: 

100 milionów złotych na drogi czy Kampanie?

Czyli Bajka o Dobrym Marszałku i jego Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego PO-PSL. 100 milionów jak pięknie rozbrzmiała informacja, którą można było usłyszeć w Mediach. Marszałek Struzik oraz Panowie działacze PSL również w naszym regionie Radomskim, a mam na myśli tutaj osoby powiązane z mandatem Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, chcą przeznaczyć aż 100 milionów złotych.
Można by rzec, że pięknie jak samorząd Województwa Mazowieckiego w ostatnich miesiącach przypomniał sobie o mniejszych samorządach w naszym regionie.

Kategoria: 

446 osób objętych wsparciem

Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu zawarł umowy z podmiotami (pracodawcami/osobami) dotyczące realizacji staży, prac interwencyjnych, robót publicznych oraz wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Ogólna ilość umów w roku 2017 to 446 w tym: staże – 396, refundacje wyposażenia/doposażenia stanowiska – 23, roboty publiczne - 11, prace interwencyjne - 16.
Informacje dotyczące funkcjonowania urzędu, w tym aktualnych naborów wniosków, znajdziecie Państwo pod adresem: http://grojec.praca.gov.pl/.

Kategoria: 

Spotkanie przedstawicieli Gminy Błędów i Klastra Polska Natura z przedstawicielami chińskiej prowincji Zhejiang

W środę 31 stycznia w trakcie konferencji - możliwości współpracy - doszło do spotkania przedstawicieli Gminy Błędów i Klastra Polska Natura z delegacją jednej z najlepiej rozwiniętych gospodarczo prowincji Chin, prowincji Zhejiang.

Kategoria: 

Sukces, ale nie dla wszystkich

Lokalna Grupa Działania Wszyscy Razem niedawno świętowała 10 lecie swojej działalności. Mieszkańcy gmin z powiatu grójeckiego (Błędów, Belsk, Pniewy - należały do LGD Kraina Kwitnących Sadów oraz Mogielnica i Nowe Miasto - odrębne LGD), które dołączyły do LGD Wszyscy Razem mają co świętować. Dzięki grupie na tereny objęte strategią trafią unijne pieniądze z programu LEADER.

Kategoria: 

Dlaczego w Grójcu nie powstało nowoczesne muzeum sadownictwa?

Podczas jednego z rodzinnych wyjazdów odwiedziliśmy Centrum Geoedukacji w Kielcach oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.
Obydwa projekty zrealizowane są przy wsparciu funduszy unijnych. Bawią, inspirują i uczą. W sposób oczywisty podnoszą atrakcyjność turystyczną tych miejscowości, są też atrakcją dla mieszkańców.

Kategoria: 

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu

W dniu 28 grudnia 2017 r. nastąpiło uroczyste użyczenie lokali pod nową siedzibę dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Grójcu. Umowa użyczenia została zawarta 27 grudnia 2017r. pomiędzy Powiatem Grójeckim reprezentowanym przez Starostę Grójeckiego Marka Ścisłowskiego, Wicestarostę Grójeckiego Dariusza Piątkowskiego a Dyrektorem placówki Beatą Malchrowicz.

Kategoria: 

STACJA UZDATNIANIA WODY W LIPIU DOFINANSOWANA

11 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Błędów Marek Mikołajewski podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn ”Przebudowa stacji uzdatniania Wody w Lipiu. Od sierpnia br przebudowę SUW wykonuje wyłoniona w ramach przetargu firma Ekoidea Tomasz Olek z Radomia. Przebudowa SUW obejmuje demontaż istniejącej technologii uzdatniania wody oraz urządzeń pomocniczych, zmianę technologii uzdatniania surowej wody z pierwszego na drugi stopień oczyszczania co poprawi znacznie jakość wody w miejscowości Lipie.

Kategoria: 

Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w obliczu zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców

27.12.17 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Zebranie otworzył przewodniczący Marek Mikołajewski. Posiedzenie zdominowała sprawa zmian w prawie odnoszących się do zatrudniania cudzoziemców. Sprawa ta ma niebagatelne znaczenie w naszym regionie, gdyż pracownicy ze wschodu (głównie z Ukrainy) pracują niemalże w każdym gospodarstwie rolnym, ale również w innych branżach. Przepisy omawiała dyrektor PUP Marzanna Skoczek. Wszelkie wzory dokumentów i informacje związane ze sprawą znajdą się na stronie grójeckiego Urzędu Pracy.

Kategoria: 

Program „Strzelnica w powiecie”

9.12.17 w Warszawie odbyła się konferencja związana z programem „Strzelnica w powiecie”. W spotkaniu wziął udział wicestarosta grójecki Dariusz Piątkowski.

Wicestarosta powiatu grójeckiego Dariusz Piątkowski w rozmowie z PAP, powiedział, że program MON wychodzi naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności. "Ten projekt jest oczekiwany przez lokalną społeczność. Jako powiat mamy możliwości, tereny i organizacje pozarządowe, które będą nam pomagać w popularyzacji strzelectwa" - zaznaczył.

Kategoria: 

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W GRÓJCU

W sobotę, 11 listopada w Grójcu świętowaliśmy 99. Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego, którą odprawili ks. prałat Stefan Kazulak, dziekan dekanatu grójeckiego oraz proboszcz parafii pw. św. Mikołaja ks. Zbigniew Suchecki.
Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w asyście kompanii honorowej 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego oraz z udziałem pocztów sztandarowych.

Kategoria: 

Spółka pracownicza czy jednoosobowa?

W poniedziałek 9 października odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w PKS Sp. z o.o. w Grójcu zwołane na wniosek udziałowców powiatu grójeckiego i gminy Tarczyn, którzy chcieli zapoznać się ze stanem finansów za okres styczeń – sierpień 2017 r.

Zwołujący zebranie chcieli również pozyskać wiedzę odnośnie sytuacji związanej z nabywaniem i sprzedażą udziałów, gdyż do tych podmiotów dochodziły informacje, że udziały są zbywane, natomiast zarówno starostwo jak i gmina Tarczyn były pozbawione możliwości nabycia udziałów, mimo że taką chęć zgłaszały.

Kategoria: 

Wicepremier Morawiecki z wizytą w grójeckich sadach

W środę 4.10.17 wicepremier Mateusz Morawiecki odwiedził grójecczyznę. Konferencja prasowa odbyła się w firmie Świeży Owoc Sp. z o. o. (z Modrzewiny, gmina Goszczyn) zajmującej się produkcją owoców oraz ich sprzedażą. Wicepremierowi towarzyszyli poseł Marek Suski oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Michał Pruś. Na spotkaniu pojawili się również przedstawicie władz lokalnych starosta Marek Ścisłowski, wicestarosta Dariusz Piątkowski, przewodniczący rady powiatu Leszek Kumorek i wiceprzewodnicząca Teresa Bednarska.

Kategoria: 

Wicepremier z wizytą w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

25 września br. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce odwiedził Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, podczas której dyrektor muzeum Iwona Setafaniak wraz ze Starostą Grójeckim Markiem Ścisłowskim mogli oprowadzić znamienitych gości po pałacu Pułaskich.

Kategoria: 

„I tak tę drogę zrobimy”

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Grójcu radni mieli zająć się sprawą współfinansowania remontu dróg powiatowych w Kociszewie i Mięsach. Sprawą zajęli się, zdejmując projekt uchwały z porządku obrad. Wniosek o usunięcie tej uchwały zgłosiła przewodnicząca rady Grażyna Stolarska, za wnioskiem głosowało 15 radnych, 3 chciało wspólnej realizacji inwestycji, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Kategoria: 

Stowarzyszenie polityczne Endecja w Grójcu

Mamy przyjemność poinformować Państwa o tym, że w powiecie grójeckim zawiązało się Koło Stowarzyszenia Endecja. Stowarzyszenie działa w ramach ruchu Kukiz ’15. Zrzesza w chwili obecnej 1273 członków z całej Polski. Rdzeniem Stowarzyszenia są posłowie: Adam Andruszkiewicz, Marek Jakubiak, Sylwester Chruszcz, Paweł Grabowski, Krzysztof Sitarski oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz.

PONAD 4,2 MLN ZŁOTYCH NA REMONT DRÓG POWIATOWYCH

3 lipca 2017 roku powiat grójecki otrzymał drugą Promesę na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza-Duża – Wierzchowina. Wysokość dotacji wynosić będzie 1 mln 790 tys. zł.
Należy wspomnieć, że w dniu 26 maja 2017 roku powiat grójecki otrzymał pierwszą Promesę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Jasieniec – Promna oraz Zbrosza Duża – Wierzchowina.  Kwota dotacji na realizację tego zadania wynosi łącznie 4 mln 256 tys. zł.

Kategoria: 

Przestępca Dobrzyński nie będzie mnie uczył samorządu

Oświadczenie Wicestarosty Dariusza Piątkowskiego.
Odkąd zostałem Wicestarostą regularnie jestem atakowany i opisywany w lokalnej gazecie „Nasze Czasy”w sposób, który przypomina propagandę Goebbelsa i naszej rodzimej esbecji.
Panowie Dobrzyński i Karbowiak robiąc to, wychodzą z założenia, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.
Zachowują się tak jakby sprawiało im to przyjemność i prześcigają się w obelgach. Zasadę mają prostą - im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą.

Kategoria: 

Wizyta parlamentarzystów z Tajlandii w Błędowie

Parlamentarzyści z Tajlandii w dniu 21 kwietnia 2017r. odwiedzili Gminę Błędów. Delegacja rządowa Tajlandii gościła w grupie LA-SAD w Borzęcinie. Stronę Polską reprezentował wicemarszałek Senatu Adam Bielan, przewodniczący senackiej grupy polsko-tajlandzkiej Waldemar Kraska, Wójt Gminy Marek Mikołajewski oraz Prezes La-Sadu Michał Lachowicz reprezentowali Błędów.
Głównym tematem rozmów z przedstawicielami władz Tajlandii była wymiana handlowa między obu krajami, dotycząca eksportu jabłek i innych polskich owoców oraz ich przetworów.

27.04.17

Kategoria: 

Spotkanie otwarte z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W najbliższy czwartek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu odbędzie się spotkanie otwarte z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.
27 kwietnia o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec, ul. Piotra Skargi 12 w Grójcu odbędzie się spotkanie otwarte z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, Posłem na Sejm RP Markiem Suskim oraz Parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości.

26.04.17

List otwarty do Pana Jacka Stolarskiego

Publikujemy list p. Marcina Grzędowskiego, w którym możemy przeczytać między innymi: " Za komentarze i uwagi przesłane w wiadomościach prywatnych dziękuję.
Zmuszony jednak jestem odnieść się do komentarza Pana autorstwa. Otóż pozwolił sobie Pan na zamieszczenie wpisu o treści następującej: jesteś durniem. Wybaczy Pan, ale bruderszaftu nie piliśmy. To po pierwsze, a po drugie komentarz taki nie przystoi osobie, która należy – jak sam Pan określił w wypowiedzi dla Życia Grójca w lutym br. – do elity. Burmistrzowi nie wypada odnosić się w ten sposób do mieszkańca".

Kategoria: 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego będzie wnosił interpelację w sprawie ostatniego artykułu Janusza Karbowiaka

Szanowni Państwo, jako Radny Powiatu Grójeckiego wybrany z gminy Goszczyn, jako Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego chciałbym w małej części podsumować działania opozycji, które są ukierunkowane przeciwko Radnym Prawa i Sprawiedliwości w naszym powiecie grójeckim.

Kategoria: 

Gmina Belsk Duży laureatem w rankingu „dynamika pracujących” w kategorii gmin wiejskich w mazowieckim

Wójt Władysław Piątkowski odebrał nagrodę dla gminy Belsk Duży za I miejsce w rankingu „dynamika pracujących” podczas konferencji na temat „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” w Otrębusach w dniu 15 marca 2017r.
Podczas odbierania nagrody Władysław Piątkowski Wójt gminy Belsk Duży podkreślał, że wzrost dynamiki pracujących to zasługa nie tylko władz samorządowych, ale aktywności zawodowej mieszkańców, którzy tworzą miejsca pracy oraz są aktywni zawodowo.

Kategoria: 

Strony