Polityka

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

W środę 13 lutego br.  z inicjatywy Starosty Grójeckiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka  w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyło się spotkanie samorządowców z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Miało ono na celu omówienie współpracy między samorządami na temat realizacji inwestycji dotyczących budowy dróg, służby zdrowia, obiektów sportowych i oświaty a także ochrony lokalnych zabytków.

Kategoria: 

Sprawa Polek - spotkanie

"Porozmawiamy z kobietami o kobietach we wszystkich regionach Polski. O równości, która nie może być zapisana tylko w kodeksach, ale także w naszych umysłach. O świadomości, którą trzeba budować rzetelnie i prawdziwie. O opiece zdrowotnej i prorodzinnej pomocy instytucjonalnej państwa. Na podstawie tego dyskursu stworzymy programową propozycję PO dla kobiet".

Kategoria: 

Spotkanie dotyczące wspólnych inicjatyw

Dnia 18 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze Starosty Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka z Burmistrzem Grójca Dariuszem Gwiazdą. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy we wspólnych inicjatywach dotyczących  w szczególności  infrastruktury dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Grójec oraz boiska znajdującego się przy ZSP w Grójcu.

Kategoria: 

Termomodernizacja w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach

21 stycznia 2019r. Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek oraz Dariusz Dąbrowski - przedstawiciel  firmy ARBUD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Radomiu - podpisali umowę na  „Termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, gm. Mogielnica usytuowanego na działkach 176/7, 176/10”.

Kategoria: 

II Sesja Rady Powiatu Grójeckiego nowej kadencji

5 grudnia 2018r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Grójeckiego nowej kadencji. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, który przywitał wszystkich obecnych. Wśród osób zaproszonych na Sesje byli między innymi naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy jednostek podległych.

Po rozpoczęciu sesji Starosta zapoznał radnych z informacją z pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, następnie odbyło się rozpatrzenie projektów uchwał i głosowanie nad nimi.

Kategoria: 

Odbiór drogi w Ciechlinie

W dniu 23 listopada 2018r nastąpił odbiór techniczny zadania pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 1612W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku od km 5+060 do km 5+660 o długości 600,00 mb”.
Szczegółowy zakres robót obejmował  wykonanie następujących prac:
1. Roboty ziemne z transportem urobku,
2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. III-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
3. Warstwa odsączająca  z piasku średnioziarnistego  o grubości 10 cm zagęszczana mechanicznie,

Kategoria: 

NOWE WŁADZE POWIATU GRÓJECKIEGO

W dniu 19 listopada br. odbyła się I Sesja Rady Powiatu Grójeckiego VI kadencji (2018-2023), podczas której nowo wybrani rajcy złożyli ślubowanie.
Podczas Sesji na Przewodniczącego Rady Powiatu został wybrany Janusz Karbowiak a na Wiceprzewodniczących zostali wybrani: Krzysztof Fiks i Adam Balcerowicz. Starostą Powiatu Grójeckiego został Krzysztof Ambroziak. Wicestarostą Powiatu Grójeckiego wybrano Jolantę Sitarek. W skład Zarządu Powiatu Grójeckiego oprócz starosty i wicestarosty weszli również: Marzena Rosołowska, Paweł Siennicki i Andrzej Zaręba.

Kategoria: 

Ślubowanie Wójta. Pierwsza sesja Rady Gminy

W dniu 19 listopada Wójt Władysław Piątkowski uroczyście rozpoczął pierwsze obrady Rady Gminy Belsk Duży kadencji 2018- 2023.
Zgodnie z tradycją poprowadził je najstarszy radny Roman Ozimski. W tym dniu 15 osób odebrało z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego, a chwilę później odbyło się uroczyste ślubowanie.

Kategoria: 

Kolejna inwestycja odebrana

4 wrzenia br. odbył się odbiór przebudowy drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna - Rożce poprzez budowę chodnika przez miejscowość Wola Worowska - Worów.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki, 26-640 Skaryszew, ul. Jana Matejki 6. Wartość robót to 610 779,59 zł. z czego 50% było sfinansowane przez Powiat Grójecki a drugie 50% współfinasowała Gmina Grójec.

Kategoria: 

UMOWY PODPISANE

W dniu 28 sierpnia 2018r. w Urzędzie Wojewódzkim Starosta Grójecki Marek Ścisłowski wspólnie z Wicestarostą Dariuszem Piątkowskim i Skarbnik Powiatu Agnieszką Bilską podpisali umowy z Wojewodą Mazowieckim Zdzisławem Sipierą na udzielenie dotacji w ramach ,,Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej'', na zadanie ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1688W Nowe Miasto - Domaniewice.” Wysokość dotacji to 1 737 613,00zł.

Kategoria: 

Nowym asfaltem po Złotej Górze

Zakończyła się modernizacja drogi gminnej nr 160133W przez wieś Złota Góra na odcinku 795 metrów.
W odbiorze w dniu 10 sierpnia uczestniczyli Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski, Przewodniczący Rady Bogusław Sikorski, wiceprzewodniczący Zbigniew Byrski, radny Stanisław Wiechowski radny Ireneusz Bałut, sołtys Bożenna Korzenko, Sekretarz Gminy i pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele wykonawcy, inspektor nadzoru oraz mieszkańcy sołectwa reprezentowani przez Mieczysława Szewczyka.
Zakres robót obejmował modernizację nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 160133W.

Kategoria: 

Odbiór przebudowy drogi powiatowej

20 sierpnia br. odbył się odbiór przebudowy drogi powiatowej nr 1616 W Goszczyn-Daltrozów odcinek o długości 700,00 mb na ulicy Piekarskiej w Goszczynie.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2 05-604 Jasieniec. Wartość robót to 352 715,91 zł. W kosztach inwestycji partycypowała Gmina Goszczyn wspólnie z Powiatem Grójeckim.

Kategoria: 

2 miliony złotych dotacji na przebudowę stadionu miejskiego!

2 miliony złotych dotacji na przebudowę stadionu miejskiego pozyskało miasto Białobrzegi z Ministerstwa Sportu. Prace trwają. Kontrakt przewiduje budowę nowej, częściowo zadaszonej trybuny na około 700 miejsc wraz z zapleczem szatniowym i magazynowym. Powstanie także pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztucznej trawy. Tymczasem u nas w Grójcu po staremu prawie 1,3 miliona złotych z naszych kieszeni na realizację pierwszego etapu przebudowy stadionu.

Kategoria: 

1,8 miliona złotych unijnego dofinansowania na rozwój oferty edukacyjnej siedmiu szkół

Wakacje trwają, ale kiedyś zacznie się szkoła... Tymczasem w Żyrardowie miasto pozyskało 1,8 miliona złotych unijnego dofinansowania na na rozwój oferty edukacyjnej siedmiu żyrardowskich szkół (6 szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie z budżetu unijnego i budżetu państwa to kwota ponad 1,8 mln zł. Wkład własny w projekcie („niepieniężny”) będzie stanowił koszt udostępnienia sal do zajęć.

Kategoria: 

Prawdziwe problemy z realizacją przebudowy dróg powiatowych w gminie Pniewy

W dniu 7 sierpnia br. w „Okolicy” oraz na stronie gminy Pniewy w aktualnościach pojawił się artykuł „Prace inwestycyjne”. Autor, opisując liczne remonty polegające na położeniu emulsji na wielu odcinkach dróg stwierdza, że dotychczas nie ruszyła inwestycja związana z przebudową dróg powiatowych 1602W Wilczoruda – Michrów i 1601W Pniewy – Rembertów, podkreślając, że mimo zaangażowania wójta, powiat wycofał się z dofinansowania od Wojewody w wysokości 3 000 000zł i odstąpił od realizacji zadania.

Kategoria: 

Prezes UOKiK w Grójcu - w związku z sytuacją w sadownictwie

Grójec odwiedził Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Spotkał się z Dariuszem Piątkowskim, Wicestarostą powiatu, 2 sierpnia. UOKiK prowadzi różne działania, które mają poprawić sytuację rolników i sadowników, zbiera także informacje problemach z jakimi mają do czynienia. Z analiz UOKiK wynika, że jednym z rynków wrażliwych w tym roku będzie produkcja jabłek.

Konferencja ministra Marka Suskiego i protest sadowników

W środę 25.07 w starostwie powiatowym w Grójcu odbyła się konferencja prasowa ministra Marka Suskiego. Gospodarzem spotkania był starosta Marek Ścisłowski. Na konferencji pojawili się przedstawiciele mediów, lokalni politycy i działacze związków sadowniczych. Minister Marek Suski mówił o działaniach rządu, obecnych i planowanych wobec sektora rolnego. Jedną z propozycji rządowych jest utworzenie Polskiego Holdingu Spożywczego.

Nowe drogi powiatowe w Gminie Chynów

W dniu 6 lipca odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą „Wykonanie przebudowy n/w dróg powiatowych: zad I – Przebudowa drogi powiatowej nr 1652W Chynów-Sułkowice–Grobice; zad II – Przebudowa drogi powiatowej nr 1674W Budziszynek–Zalesie przez miejscowość Krężel; zad III – Przebudowa drogi powiatowej nr 1655W Kociszew-Falęcin-Budziszynek przez miejscowość Budziszynek; zad IV – Przebudowa drogi powiatowej nr 1651W Chynów – Pieczyska w miejscowości Wola Pieczyska; zad VI – Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1675W Wola Chynowska – Podgórzyce, w ramach przebudowy drogi powiatowej w is

Kategoria: 

Umowa na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy PCM Sp. z o.o. podpisana

W dniu 17 lipca 2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Pani prezes Marzena Barwicka podpisała umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów. W tym ważnym dla szpitala wydarzeniu wziął udział minister Marek Suski.
Wartość zadania wynosi 11  799  032, 57zł. w tym w tym 6 341 600,00zł. środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego. Wkład własny Powiatu Grójeckiego to 5 457 432,57zł. 

Kategoria: 

Grójeckie starostwo otrzymało dotację w wysokości 5,34 mln zł na remonty dróg powiatowych

26,3 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę, przebudowę i remonty dróg na Mazowszu zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wspólnie z Jarosławem Zielińskim, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali promesy samorządowcom podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

W powiecie grójeckim wyremontowane zostaną następujące drogi:

– remont drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Tomczyce na odcinku o długości 1,45 km;

Kategoria: 

Umowa z Ministrem Kultury podpisana

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki będą współprowadzić Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 27 czerwca, na terenie muzeum Umowę podpisali: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotr Gliński, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski i Skarbnik powiatu Agnieszka Bilska, w obecności Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, dyrektora muzeum Iwony Stefaniak.

Kategoria: 

6,3 milionów zł na budowę ścieżek rowerowych... w Żyrardowie

Wakacje przed nami, warto pojeździć na rowerach. Najlepiej i najbezpieczniej po ścieżkach rowerowych. W Żyrardowie powstaje cała sieć ścieżek rowerowych.
Żyrardów pozyskał ponad 6,3 milionów zł na budowę kolejnych ścieżek rowerowych o długości prawie 6 km. Środki pochodzą z funduszy unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 15,6 mln zł, a dofinansowanie 13,9 mln zł.
A u nas jakoś tak opornie idzie i z dotacjami i ze ścieżkami...

Kategoria: 

Strony