Polityka

Te dwa lata uważam jako czas bardzo trudny, ale owocny

Rozmowa ze Starostą Markiem Ścisłowskim
Artur Banasiewicz: Minęła połowa kadencji, w której pełni pan funkcję starosty grójeckiego. Udało się panu skonstruować koalicję w radzie powiatu, ale jednocześnie zyskał pan ostrych krytyków, wśród których prym wiodą Maciej Dobrzyński – pana były zastępca oraz radny Janusz Karbowiak. W jaki sposób ocenia pan ten czas?

Kategoria: 

Nowe samochody dla szkół specjalnych

1 marca 2017 r. przy Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się uroczyste przekazanie trzech fabrycznie nowych samochodów typu van (mikrobus 9 osobowy) marki Volkswagen przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy poświęcił ks. Stefan Kazulak - dziekan dekanatu grójeckiego.

Samochody zostały przekazane Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu im. Matki Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej w Jurkach, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu, im. Świętego Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście n. Pilicą, Zespołowi Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Grójcu

Kategoria: 

METROPOLIA WARSZAWSKA I JEJ ZNACZENIE DLA GRÓJCA

Według projektu Prawa i Sprawiedliwości nasza stolica urośnie. Będzie składała się z Warszawy i okolicznych gmin, które razem stworzą metropolię. O tej sprawie w kontekście ewentualnych plusów czy minusów dla samego miasta jak i okolicznych gmin, które maja zostać dołączone do Warszawy napisano i powiedziano już wiele, natomiast warto zastanowić się nad tym co taka zmiana niesie dla Grójca i powiatu grójeckiego (oczywiście jeśli to rozwiązanie zostanie zrealizowane).

Kategoria: 

Dofinansowania dla rolników

Dyrektor Departamentu Michał Pruś zachęca do skorzystania z pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw czyli 60 tysięcy złotych wsparcia.
Szanowni Państwo, zachęcam wszystkich, którzy są posiadaczami gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Warunki przyznawania pomocy:

UNIA SZKODZI CZY POMAGA?

Unia Europejska poprzez dyrektywy wymusza na Polsce zmianę ustawy o promocji zatrudnienia. Termin wdrożenia dyrektywy unijnej dotyczącej pracy sezonowej upłynął 30 września 2016 roku. W przypadku niewdrożenia tej dyrektywy Polsce grożą olbrzymie kary. System uproszczony uzyskania pracy przez cudzoziemców, który funkcjonował od 2006 roku zastąpiony będzie wydawaniem decyzji administracyjnej.

EFEKTY DWULETNIEJ PRACY

Szanowni Państwo,
Za nami dwa lata porządkowania powiatu. W jakim stanie go przejęliśmy, pisałem podsumowując pierwszy rok naszej działalności. Był to czas bardzo trudny. Przypomnę tylko, że jako Prawo i Sprawiedliwość odziedziczyliśmy po koalicji PSL i PO:
1. ponad 39 milionowe zadłużenie,
2. 13,5 milionowe zobowiązania w PCM sp. z o.o. w Grójcu,
3. 14,0 milionowe zobowiązania w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą,

Kategoria: 

Polacy obiektywnie oceniają scenę polityczną w naszym kraju

W ostatnich dniach możemy się przekonać o arogancji i egoizmie osób związanych ze środowiskiem KODu czy obozów związanych z Platformą Obywatelską czy też PSL, którym dobro Polski jest obojętne jak przekonujemy się z mediów ogólnopolskich. A przecież Polacy obiektywnie oceniają scenę polityczną w naszym kraju, że PO-PSL nie rządzili państwem tylko trwali i czerpali z władzy profity.

Blisko 7,22 mld złotych zaliczek wypłaciła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szanowni Państwo od 17 października do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich.
Zaliczki otrzymają ci wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania tych płatności. Na razie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji, do 7 listopada przekazała z tego tytułu, na konta bankowe ok. 780 tys. rolników blisko 4,92 mld zł.

Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada, na pamiątkę odrodzenia się Polski w 1918 r. po 123 latach niewoli, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Zostało ono formalnie ustanowione w ostatnich latach II RP na mocy ustawy z 23 kwietnia 1937 r. jako Święto Niepodległości, zniesione 22 lipca 1945 r. przez władze komunistyczne, a następnie przywrócone w okresie transformacji ustrojowej ustawą z 15 lutego 1989 r. pod nazwą funkcjonującą obecnie.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone w całym kraju, głównie w formie uroczystości o charakterze wojskowym.

Kategoria: 

TROSKA POSŁA MALISZEWSKIEGO CZY POLITYKA KOSZTEM POLSKIEGO SADOWNIKA

Szanowni Państwo w ostatnich tygodniach możemy przekonać się o bardzo ciężkiej sytuacji w polskim sadownictwie.
Embargo, które dotknęło nas jeszcze za poprzednich rządów PO-PSL jest dzisiaj aktualne w Polsce jak i we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Również w ostatnich tygodniach możemy się przekonać o trosce Posła Maliszewskiego.

Kategoria: 

Chuligaństwo polityczne w wydaniu pseudoopozycji w Radzie Powiatu

Radni opozycyjni piszą apele i artykuły w sprawie krytycznej sytuacji grójeckiego szpitala. Niestety kiedy przychodzi do działania i przyjmowania ważnych uchwał, jak chociażby w sprawie budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy przekazania działki powiatu w celu dokapitalizowania PCM w Grójcu, zagłuszali obrady, ubliżali radnym, walili w stoły. Nie po raz pierwszy swoim skandalicznym zachowaniem radni opozycyjni nie pozwalali nam obradować.
Podczas ostatniej sesji, za ważnymi dla grójeckiego szpitala uchwałami głosowali tylko radni obecnej koalicji.

Kategoria: 

OPOZYCJA, POWIAT SPRAWNY I PRZYJAZNY (PSL), NASZE CZASY IDZIE NA ŻYWCA

W ostatnich dniach mogliśmy przekonać się o działaniach Radnych z opozycji (tzw PSL i Naszych Czasów): destrukcyjne postępowanie Radnych z opozycji w naszym Powiecie Grójeckim.
Przekroczyło granice zachowanie Radnych, którzy według mojej oceny nie dojrzeli do sprawowania władzy, a myślę że wszyscy się prawie ze mną zgodzą, że Radni z opozycji nie mogą się pogodzić z utratą władzy w Powiecie Grójeckim. Za wszelką cenę utrudniają przewodniczącemu pracę, jak i wdają się w dyskusje, które zakłócają przebieg sesji Rady Powiatu Grójeckiego.

Kategoria: 

NIE dla 400 kV przez powiat grójecki

Budowa linii wysokiego napięcia 400 kV budzi olbrzymie emocje wśród mieszkańców powiatu grójeckiego. Sprawa jest elektryzująca nie tylko ze względu na obawy mieszkańców związane z oddziaływaniem linii, ale również z powodu dwóch rożnych wariantów przebiegu linii.

Pierwsza trasa (już nieobowiązująca) przechodziła przez teren gmin Warka, Chynów, Grójec, Pniewy. Druga trasa (aktualnie obowiązująca) przebiega przez gminy Jasieniec, Grójec.

Kategoria: 

Maciej Dobrzyński skazany

Maciej Dobrzyński (na zdjęciu pierwszy z lewej) został uznany za winnego poświadczania nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sąd Rejonowy w Grójcu w dniu 19.07.16 orzekł karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszaniu na 2 lata wobec wareckiego radnego rady powiatu, byłego wicestarosty Macieja Dobrzyńskiego (klub radnych Nasze Czasy). Wyznaczył również karę grzywny w wysokości 3000 zł.

Kategoria: 

XXVII sesja Rady Powiatu Grójeckiego

XXVII Sesję Rady Powiatu Grójeckiego w dn. 12 lipca 2016 r. otworzył przewodniczący rady – Władysław Kumorek.
Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził obecność 15 radnych. Władysław Kumorek poinformował, że stanowi to quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.
W dalszym etapie sesji radni przyjęli porządek obrad i protokół z sesji rady powiatu z dn. 27 kwietnia 2016 r.
Następnie starosta Marek Ścisłowski złożył sprawozdanie z pracy zarządu powiatu oraz przekazał najważniejsze informacje z działalności starosty.

Kategoria: 

(NIE)PRAWDA NASZYCH CZASÓW

W ostatnim numerze „Naszych Czasów”, na pierwszej stronie pojawiły się kolejne kłamliwe i obraźliwe artykuły podpisane przez nieznanego redaktora „M.D.”.Czy jest to brak odwagi, czy świadome działanie, oceńcie Państwo sami. Od dłuższego czasu nie reagowałem na obraźliwe wypowiedzi, przezwiska, które świadczą o prymitywizmie tego pseudoredaktora. Według niego wszyscy, od starosty poprzez prezesów, dyrektorów, pracowników, są niekompetentni.

Kategoria: 

Mapy geodezyjne przez internet

Zarząd powiatu grójeckiego uruchomi system pobierania map geodezyjnych przez internet w ramach współpracy z firmą GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

O tego typu rozwiązanie geodeci upominani się od kilku lat. Argumentowali, że jest to wymóg czasów, bo dzięki temu rozwiązaniu mieszkańcy będą mogli uzyskać szybszy dostęp do map, a co za tym idzie będą szybciej realizowane inwestycje.

Kategoria: 

Kłamstwo ma krótkie nogi

Po przeczytaniu artykułu Pana Janusza Karbowiaka nasunęła mi się taka myśl, która w latach Posługi Największego z Prymasów Tysiąclecia - Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego była niewątpliwie mądra, zaś przez władze komunistyczne wyjątkowo deprawowana: "Bez miłości człowieka, bez zrozumienia jego wysokiej godności i posłannictwa, nie ma mowy o dobrym rządzeniu ludźmi w narodzie czy państwie". Czy Owocem można nazwać ostatni artykuł Radnego Karbowiaka pod tytułem „Do Braci Radnych Pisowców”?

Kategoria: 

Kserokopiarka dla interesantów starostwa

Od 22 marca w Starostwie Powiatowym w Grójcu można korzystać z kserokopiarki przeznaczonej dla petentów. Będzie to ułatwiało interesantom załatwianie spraw w urzędzie.
Samoobsługowe urządzenie wykonuje jednostronne, czarno-białe kopie w formacie A4. Posiada opcję umożliwiającą powiększanie i pomniejszanie dokumentów do tego formatu. Kserokopiarka przyjmuje monety o nominałach 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr i 5 gr.
Koszt wykonania jednej kopii to 30 groszy.

Kategoria: 

WZORCOWA MODERNIZACJA

Inwestycja Powiatu Grójeckiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 W Błędów - Huta Błędowska” znalazła się w wąskim gronie przedsięwzięć, którym udało się uzyskać dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego. Starostwo ogłosiło już przetarg na wykonanie tej modernizacji.

Kategoria: 

Strony