Polityka

Przerywana sesja

Dzisiejsza sesja Rady Powiatu miała dość nietypowy przebieg. Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przegłosowaniu porządku przewodniczący Leszek Kumorek ogłosił 30 minutową przerwę. Rozmowy przeniosły się do gabinetów.

Po przerwie na sali obrad pojawiło się tylko 17 radnych. Nieobecny był między innymi wicestarosta Maciej Dobrzyński. Przez urząd przebiegła informacja, że w koalicji „trzeszczy”.

Kategoria: 

Felieton Barbary Gąsiorowskiej

Przez 8 lat zarządzałam gminą, moimi poprzednikami byli między innymi pan Markiewicz i pan Majewski. Z pewnością każdy z nas dążył do rozwoju miasta i gminy. Przejścia były takie ciche i naturalne. Nie było wyzwisk, pomówień. Teraz jest inaczej. Długo myślałam nad obecną sytuacją i doszłam do wniosku, że obecna władza jest bezsilna. Po przejęciu władzy, przeraził ich ogrom obowiązków i oczekiwań ze strony mieszkańców. Nie mają jasno określonej i konkretnej koncepcji swojej pracy. Można więc zaobserwować, by „zyskać na czasie”, bawią się w krytykę.

Kategoria: 

TRZY MIESIĄCE PO WYBORACH

Publikujemy list Radnego Rady Powiatu Krzysztofa Fiksa.
Od wyborów samorządowych minęło już trzy miesiące, a obecne nowomiejskie władze funkcjonują jakby dalej trwała kampania wyborcza. Zamiast podejmować działania służące rozwojowi naszej gminy i miasta tylko nieustannie negują i krytykują wszystkie decyzje swoich poprzedników. Sztandarowymi tematami tej krytyki są: obiekt społeczno-kulturalny, stadion miejski i Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Przyjrzyjmy się sytuacji jednego z tych obiektów.

Kategoria: 

Komentarze polityków dotyczące wypowiedzenia umowy Związkowi Sadowników

O sprawę wypowiedzenia umowy najmu lokalu Związkowi Sadowników RP zapytaliśmy polityków powiatowych. Marka Ścisłowskiego Starostę Grójeckiego, Krzysztofa Ambroziaka Przewodniczącego Klubu Radnych Powiat Sprawny i Przyjazny oraz Janusza Karbowiaka Radnego Rady Powiatu.

Artur Banasiewicz: Panie Starosto proszę o komentarz dotyczący wypowiedzenia umowy związanej z najmem lokalu przez Związek Sadowników RP w Starostwie Powiatowym. Czy jest to decyzja ostateczna? Jeśli tak to jaki lokal zostanie zaproponowany Związkowi?

Kategoria: 

Spotkanie z Andrzejem Dudą w Grójcu

W sobotę w sali konferencyjnej grójeckiego starostwa odbyło się spotkanie z kandydatem PiS na urząd Prezydenta RP Andrzejem Dudą.

Na spotkaniu, które miało charakter otwartej konferencji prasowej pojawiało się kilkadziesiąt osób. Wśród nich znaleźli się między innymi politycy PiS-u: poseł Marek Suski, wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski, starosta Marek Ścisłowski. Przybył również były pisowski prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak.

Kategoria: 

Nowe władze powiatu powoli likwidują Liceum w Nowym Mieście nad Pilicą?

W dniu 23 stycznia 2015 r podczas sesji powiatu w Grójcu została poddana pod głosowanie uchwała w sprawie likwidacji technikum przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą. W głosowaniu wzięli udział radni powiatu. Naszą gminę reprezentuje tylko dwoje Radnych (było nas troje, jednakże pan Nowakowski zrzekł się swojego mandatu i oddał swój głos na rzecz gminy Mogielnica. Wyborcy głosując na niego, zaufali jemu, a on nie chciał ich reprezentować).

Kategoria: 

Spotkanie z Marszałkiem Województwa

W dniu 20 stycznia 2015 roku spotkałem się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego panem Adamem Struzikiem. W trakcie rozmowy poruszane były kwestie związane z możliwościami pozyskania środków unijnych na wyposażenie szpitali w nowoczesny sprzęt, budowę nowego bloku operacyjnego, oddziału rehabilitacyjnego i położniczo-ginekologicznego oraz funkcjonowanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Krzysztof Fiks
Radny Powiatu Grójeckiego

25.01.2015

Kategoria: 

Nowe Miasto nie będzie budować drogi Nowe Miasto - Waliska

W piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej, poinformowałem, iż zabezpieczyłem w budżecie powiatu środki na następujące inwestycje: budowa oddziału chirurgicznego w nowym budynku szpitala w kwocie 788 000 zł, budowa dróg i parkingów wokół szpitala w kwocie 184 000zł, dokończenie budowy drogi powiatowej „ Nowe Miasto – Waliska” w kwocie 250 000 zł . Poprosiłem Przewodniczącego rady o zabezpieczenie 50% wartości inwestycji drogowej czyli 250 000 zł.

Kategoria: 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie

W dniu 14 stycznia 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chynowie, w którym uczestniczyli m. in. Wójtowie i Burmistrzowie gmin należących do Związku Międzygminnego „NATURA” , Proboszcz Parafii Chynów oraz Radni Gminy Chynów.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) znajduje się w Chynowie, przy ul. Głównej (przy byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa, za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów). Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek: 8.00-15.00; Czwartek: 10.00-17.00; Sobota: 10.00-16.00

Kategoria: 

PiS czy PiSo-komuna?

List Radnego Rady Powiatu Janusza Karbowiaka: 15 stycznia w Grójcu po raz kolejny zorganizowano uroczystości (akademię) z okazji wkroczenia Armii Czerwonej do Grójca.

Przypominając, że duża część uczestników, głównie młodzieży została przyprowadzona przez opiekunów, będąc niezbyt zorientowana w czym bierze udział, w przeciwieństwie do władz politycznych.

Kategoria: 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Gminy w Chynowie informuje, że od dnia 19 stycznia 2015 r. otwarty będzie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Punkt znajduje się w
Chynowie, przy ul. Głównej 1 (przy byłej drodze krajowej nr 50 w kierunku Drwalewa,
za Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów).
Punkt będzie czynny w następujących terminach:
Poniedziałek: 8.00-15.00
Czwartek: 10.00-17.00
Sobota: 10.00-16.00
Mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kategoria: 

Usuwanie azbestu w gminie Belsk Duży

Gmina Belsk Duży uruchamia zadanie pt "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Belsk Duży ETAP V". W celu realizacji tego zadania gmina będzie starała się pozyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wnioski i załącznik dostępne na: http://www.belskduzy.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=327

14.01.2015

Kategoria: 

Obwieszczenie w sprawie wydania warunków środowiskowych dla biogazowni w Głuchowie

Na stronach BIP-u gminy Grójec ukazało się obwieszczenie dotyczące procedury wydawania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy Elektrociepłowni Biogazowej w miejscowości Głuchów.
Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (adres e-mail h.kopera@grojecmiasto.pl) i ustnej (do protokołu) w terminie od dnia 13 stycznia 2015 r. do dnia 2 lutego 2015 r. w siedzibie organu, nr pokoju nr 9 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 -15.30.

Kategoria: 

Wybory sołtysów

W gminie Grójec trwają wybory sołtysów. W wielu miejscowościach na tę funkcję wybierani są dotychczasowi sołtysi. W Częstoniewie wybrano Iwonę Tkaczyk, w Częstoniewie - Kolonii Sławomira Walczaka. W Kośminie ponownie sołtysem został Mirosław Banach, podobna sytuacja miała miejsce w Lesznowoli gdzie sołtysem pozostał Stanisław Chruścik.
Pełna relacja z wyborów wkrótce.
Na zdjęciu: Wybory w Częstoniewie, od lewej - Dariusz Piątkowski (radny powiatowy), Irmina Książek (sekretarz zebrania), Grzegorz Woźniak (radny miejski), Iwona Tkaczyk (sołtys).

grojeckie24.pl

Kategoria: 

Spotkanie w sprawie połączenia miejscowości

Na łamach serwisu samorządowego gminy Chynów Wójt Tadeusz Zakrzewski zaprasza mieszkańców na spotkanie dotyczące połączenia miejscowości Chynów i Wola Chynowska.
Spotkanie będzie dotyczyło zmian adresowych dla połączonych miejscowości. Termin spotkania to 10 stycznia 2015r. w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w Chynowie. Spotkania z mieszkańcami Chynowa i Woli Chynowskiej mają na celu ustalenie propozycji nazw ulic dla miejscowości Chynów:

- o godz. 15. 00 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Woli Chynowskiej

Kategoria: 

Nowe godziny pracy urzędu miasta w Nowym Mieście

Nowomiejscy samorządowcy podjęli decyzję dotyczącą zmiany godzin funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą.
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą Nr 1/2015/Or z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście od dnia 2 stycznia 2015 roku wprowadza się zmiany czasu pracy Urzędu, który w poszczególnych dniach tygodnia przedstawia się następująco:

Poniedziałek - w godz. 7.30 – 15.30

Wtorek - w godz. 7.30 – 15.30

Kategoria: 

Oczyszczalnia w Belsku tuż, tuż...

Jak podaje serwis samorządu gminy Belsk Duży przed świętami Bożego Narodzenia, 19 grudnia 2014r. w budynku Urzędu Gminy odbyła się Rada Budowy dotycząca rozbudowy oczyszczalni ścieków w Belsku Dużym. Kolejna już Rada Budowy rozpoczęła się punktualnie o godz. 10.
Roboty ciągle trwają i idą w bardzo dobrym kierunku. Przypomnijmy, że rozbudowa ZGK w Belsku Dużym jest największa inwestycją w historii Gminy. Tylko w 2014 roku jej całkowity koszt wyniósł 5 361 374 zł. Kwota na rok 2015 to 2 625 016 zł.

Kategoria: 

Sesja Rady Powiatu

Dzisiejsza sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w uroczystej atmosferze od wspólnego kolędowania i dzielenia się opłatkiem.
Po uroczystej części rady powiatu radni, niemalże jednogłośnie uchwalili wysokość wynagrodzenia dla Starosty grójeckiego. Radny, który wstrzymał się od głosu to Starosta Marek Ścisłowski. Wynagrodzenie Starosty utrzyma się na identycznym poziomie jak u poprzednika.

Kategoria: 

Strony