Ogłoszenia

Oferuję do nabycia nieruchomość rolną

Oferuję do nabycia nieruchomość rolną położoną w obrębie Dziecinów gmina Sobienie Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 872, o powierzchni 0,46 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr S/1G/00071370/1.
Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (DZ. U. z 2016 r. poz. 2052 j.t.)
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.

Kategoria: 

Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej

GK.6622.2.2.34.2.2017 Grójec, dn. 31 sierpnia 2017r.
Informacja o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 49 obręb Kazimierki, gmina Błędów.
Na podstawie art. 8c ustawy z dnia ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r., poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełnili następujące warunki art. 6a:

Kategoria: 

INFORMACJA

Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grójeckiego
informuje, iż w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu, ul. Piłsudskiego 59, 05-600 Grójec,  wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grójeckiego, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Nowej Wsi gmina Warka, powiat grójecki, woj. mazowieckie.

Kategoria: 

Konkurs ofert na ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

„SAMOPOMOC” ogłasza konkurs ofert na ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
o pow. użytkowej 59,00 m 2
Lokalizacja
GRÓJEC ul. Niepodległości 7, lokal nr 14,
Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 13.00 w dniu 26.09. 2017 roku.
Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec ul. Mogielnicka 30D, do dnia 26.09. 2017 r. do godz. 09.00.
Oferty złożone po terminie nie będą przyjmowane. Nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek zmian w złożonych ofertach.

Kategoria: 

Stowarzyszenie polityczne Endecja w Grójcu

Mamy przyjemność poinformować Państwa o tym, że w powiecie grójeckim zawiązało się Koło Stowarzyszenia Endecja. Stowarzyszenie działa w ramach ruchu Kukiz ’15. Zrzesza w chwili obecnej 1273 członków z całej Polski. Rdzeniem Stowarzyszenia są posłowie: Adam Andruszkiewicz, Marek Jakubiak, Sylwester Chruszcz, Paweł Grabowski, Krzysztof Sitarski oraz publicysta Rafał Ziemkiewicz.

OGŁOSZENIA - ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SAMOPOMOC”
ogłasza konkurs ofert na
ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
o pow. użytkowej 15,45 m 2
Lokalizacja
GRÓJEC ul. Niepodległości 7, lokal nr 2,
1. Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec ul. Mogielnicka 30D o godz. 13.00 w dniu 11.07. 2017 roku.
2. Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej – Grójec ul. Mogielnicka 30D, do dnia 11.07. 2017 r. do godz. 09.00.

Kategoria: 

ZATRUDNIMY Operatorów wózków widłowych, Pracowników administracyjno - magazynowych

ZATRUDNIMY
Operatorów wózków widłowych,
Pracowników administracyjno
-magazynowych
(lokalizacja: Pniewy k/Grójca)
Prężnie działająca firma logistyczna zatrudni pracowników administracyjno-magazynowych oraz osoby z uprawnieniami na wózki widłowe.
Zakres obowiązków:
• Obsługa zleceń magazynowych
• Sporządzanie dokumentacji magazynowej
• Wydawanie i przyjmowanie towaru z/do magazynu
• Przygotowanie towaru do wysyłki zewnętrznej 
Wymagania:
• Pracownicy administracyjno-magazynowi – wykształcenie min. średnie

Kategoria: 

Strony