Dotacje UE

Unijne granty zrealizowane

Miło nam poinformować o zakończeniu budowy altan rekreacyjnych w Rożcach i Łęczeszycach. Powstały one dzięki staraniom organizacji pozarządowych, Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem oraz samorządu Gminy Belsk Duży w ramach dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach programu Łęczeszyckie Stowarzyszenie Wędkarskie wzbogaciło się o piękną umeblowaną altanę rekreacyjną, która stanęła przy zbiorniku wodnym w centrum wsi Łęczeszyce.

Kategoria: 

100 tys. zł na rozpoczęcie działalności

100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków rozpoczyna się już w marcu 2017 roku.
W ostatnim numerze informowałem Państwa o możliwości skorzystania z pomocy na rozpoczęcie działalności na rzecz rozwoju małych gospodarstw (czyli 60 tysięcy złoty wsparcia).
W tym numerze Nowych Dni chciałbym skupić się na kolejnym działaniu, czyli rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Tym razem kwota to 100 tysięcy złotych.

Kategoria: 

Trwa nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych

ARiMR na łamach swojego serwisu przypomina, że beneficjenci, którzy będą ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach PROW 2014-2020 mogą rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy i nie później niż trzy miesiące od dnia jej zawarcia.

Kategoria: 

LGD „Wszyscy Razem” wkrótce ogłosi nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” działająca na obszarze pięciu gmin powiatu przysuskiego tj.: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Rusinów i pięciu gmin powiatu grójeckiego tj.: Belsk Duży, Błędów, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy rusza niebawem z naborami wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kategoria: 

Jak to jest z tymi dotacjami

Jako prezes Lokalnej Grupy Działania Kraina Kwitnących Sadów muszę zabrać głos w sprawie, która dotyczy naszej organizacji.

Od kilku miesięcy docierały do nas głównie z nieoficjalnych źródeł lub prasy informacje, że część gmin należących do LGD (obecnie gminy te zawiązały własną LGD) była niezadowolona z podziału środków. Chodzi o Goszczyn, Grójec i Jasieniec. W publikacjach prasowych wymieniono również Warkę, która nigdy nie była naszym członkiem, ale to dotyczy raczej rzetelności osób piszących artykuły.

Kategoria: 

Sprawdź ile pieniędzy otrzymała twoja gmina z Krainy Kwitnących Sadów

Publikujemy zestawienie dotyczące dotacji przyznanych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Kraina Kwitnących Sadów w ramach działań Odnowa i Rozwój Wsi oraz Małe Projekty. Zestawienie obejmuje wyłącznie środki przyznane samorządom gminnym.
Publikujemy również kwoty składek członkowskich jakie przez cały okres funkcjonowania powinny wpłacić samorządy do LGD.
Roczne składki dla samorządów według wysokości budżetu danej gminy w roku 2008 wynosiły:
z budżetem powyżej 40 mln zł wynosiła 7 tys. zł. (Grójec)

Kategoria: 

Centrum Kultury w Błędowie - gotowe

Gmina Błędów oddała pod potrzeby funkcjonowania Centrum Kultury w Błędowie nowo wyremontowany budynek OSP. Koszt całej inwestycji to ponad 500 tys. zł.
Gmina na utworzenie centrum kultury pozyskała środki w wysokości 300 tys za pośrednictwem LGD Kraina Kwitnących Sadów z siedzibą w Grójcu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „odnowa o rozwój wsi”.

Kategoria: 

"Moja przyszłość" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Od września do czerwca 2015 r. uczniowie PSP im. Ziemi Grójeckiej w Zaborowie realizują projekt "Moja przyszłość" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Kategoria: 

Prawie 3 miliony zweryfikowane pozytywnie

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zweryfikował pozytywnie wnioski opiewające na kwotę 2 929 049 zł. (stan na dzień 31.12.2014).
Wnioski w ramach tego działania składane do LGD Kraina Kwitnących Sadów dotyczyły głównie budowy obiektów sportowych, kultury, placów zabaw na terenie objętym działaniem LGD (gminy: Grójec, Błędów, Belsk Duży, Jasieniec, Chynów, Pniewy, Goszczyn).

Artur Banasiewicz
LGD KKS

Kategoria: 

Seminarium dla Samorządów nt. zarządzania projektami

15 stycznia br. w Grójcu odbyło się seminarium dla pracowników JST, organizacji non-profit, którego esencję stanowiła problematyka zarządzania projektami w jednostkach samorządu i organizacjach non-profit. Organizatorem seminarium, mającego charakter krótkiego szkolenia, było stowarzyszenie zrzeszające profesjonalistów i sympatyków zarządzania projektami- IPMA Polska. Na szkolenie przybyli przedstawiciele urzędów gmin, miast, lokalnych grup działania z województwa mazowieckiego, gościliśmy również przedstawicieli jednostek m.in. z woj. łódzkiego.

Kategoria: