Profesjonalne usługi kosmetologiczne na wyciągnięcie ręki!

Dotacje

Jasno, bezpiecznie, ekologicznie

Kolejne dotowane inwestycje związane z podniesieniem bezpieczeństwa w gminie Jasieniec zrealizowane. Chodzi o wybudowanie sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowego oświetlenia w postaci 8 lamp LED-owych w miejscowości Miedzechów oraz 7 lamp LED-owych w miejscowości Olszany.

Oba przedsięwzięcia, zrealizowane przez gminę, są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) 2022 „Mazowsze dla sołectw”.

Kategoria: 

PRZEBUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO = GODNE WARUNKI DLA MIESZKAŃCÓW

Wójt Marta Cytryńska, wraz ze skarbnik gminy Anetą Kwiatkowską, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Marcina Manowieckiego, podpisała umowę z wykonawcą (Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak), dotyczącą wykonania projektu oraz przebudowy centrum administracyjnego gminy Jasieniec. To historyczny moment, który stanowi początek dostosowania głównego budynku użyteczności publicznej w gminie do wyzwań rozwojowych, jak również do odpowiednich standardów, związanych z obecnymi czasami (wymaganych polskim i unijnym prawem).

Kategoria: 

Nowy sprzęt dla strażaków z gminy Jasieniec

Wójt gminy Jasieniec Marta Cytryńska oraz radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak oficjalnie przekazali nowe, specjalistyczne wyposażenie dla OSP Jasieniec. Udało się je zakupić, dzięki dofinansowaniu zdobytemu w tym roku przez gminę. Zadanie pn. "Sprzęt specjalistyczny oraz środki ochrony osobistej strażaka współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2022".

Kategoria: 

Podpisanie umowy z WFOŚiGW w Warszawie

Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski podpisał umowę z WFOŚiGW w Warszawie dotyczącą usuwania wyrobów zawierających azbest.

W poniedziałek, 25 lipca 2022 roku Wójt Gminy Belsk Duży - Władysław Piątkowski przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Hanny Grotek podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Kategoria: 

Strony