Dotacje

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu będzie modernizowane

Władze Powiatu Grójeckiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, od początku kadencji starają się modernizować i doposażać grójecki szpital. Ich starania przyniosły m.in. pozyskanie nowoczesnego tomografu komputerowego. W dniu 10 listopada 2021 r. Władze Powiatu podpisały umowę na dofinansowanie jednej z najważniejszych inwestycji. Dofinansowanie przyznano na zadanie pn.” Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Kategoria: 

PONAD 7,4 MLN DOTACJI NA INWESTYCJE DLA GMINY BŁĘDÓW W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD

Wójt Gminy Błędów informuje o pozyskanych środkach finansowych w wysokości ponad 7 415 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Środki te obejmują realizację dwóch projektów:

1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błędów-6 650 000zł.

2) Przebudowa budynku socjalnego w miejscowości Lipie-765 000zł.

Serdeczne podziękowania samorząd kieruje Parlamentarzystom Ziemi Radomskiej, a w szczególności Posłowi Markowi Suskiemu, Senatorowi RP Stanisławowi Karczewskiemu.

Kategoria: 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Błędów jako organ prowadzący szkoły uzyskała w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” kwotę 16 tys. zł. Umowę o dofinansowanie w Radomskim Kuratorium Oświaty podpisał 10 października wójt Mirosław Jakubczak oraz skarbnik Angelika Szmulska. PSP Lipie i PSP Wilków uzyskały po 6,5 tys. zł, w tym po 4 tys. zł. dla szkół i 2,5 tys. zł. z przeznaczeniem dla oddziałów przedszkolnych. PSP Gołosze otrzymała kwotę 3 tys. zł. Wniosek o 12 tys. zł dla PSP Błędów uzyskał odmowę. Do 20 listopada Gmina złoży ponownie wnioski dla: PSP Błędów na kwotę 12 tys. zł.

Kategoria: 

NOWOCZESNE CENTRUM REGIONU

W Jasieńcu powstanie wielofunkcyjny obiekt społeczno-kulturalny

Pozyskujemy kolejną znaczącą dotację! Tym razem jest to dofinansowanie rządowe, w ramach Polskiego Ładu, w wysokości ponad 4,2 mln zł na przebudowę i modernizację głównego obiektu użyteczności publicznej w gminie przy ul. Wareckiej 42. Należy odkreślić, że spośród kilku złożonych przez nas wniosków, związanych przede wszystkim z poprawą infrastruktury na terenie gminy, właśnie ten został wybrany do dotacji i wykonania.

Kategoria: 

4 MILIONY ZŁ DLA GRÓJECKIEGO SZPITALA

Dzięki dofinansowaniu z Samorządu Województwa Mazowieckiego będzie możliwa przebudowa jednego z najbardziej obłożonych oddziałów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu – Oddziału Wewnętrznego.

Wyremontowany zostanie oddział wewnętrzny szpitala, który posiada 50 łóżek. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja budowlana oraz procedury przetargowe. Grójecki oddział chorób wewnętrznych, jest w złym stanie, dlatego jego modernizacja jest bardzo potrzebna. Przyczyni się to, do poprawienia standardów opieki zdrowotnej.

NOWE DROGI KOMUNIKACYJNE

Co słychać w nowomiejskim szpitalu

Pragniemy poinformować, że w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą zakończone zostały prace nad uruchomieniem centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej CLIMA GOLD. Urządzenie to cały system, który odpowiada za wentylację, klimatyzację i ogrzewanie lub chłodzenie oddziału chirurgicznego. Centrale wentylacyjne pozwalają na duże oszczędności w wykorzystywaniu energii elektrycznej dzięki przygotowaniu powietrza do wentylacji i wprowadzeniu go do pomieszczenia. Mimo że ten  bardzo drogi sprzęt został zakupiony w 2014 roku, nigdy dotąd nie był używany i dlatego niszczał.

Kategoria: 

11,5 mln zł dotacji dla powiatu

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Grójecki otrzyma 7.553.241,62 zł. dofinansowania na następujące zadania:
Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od drogi powiatowej 1675W Wola Chynowska - Podgórzyce (0+004,35) do przejazdu kolejowego w m. Gośniewice gm. Warka (7+546,63) (5 357 411,09 zł)
Przebudowa drogi powiatowej 1672W Warka - Chynów na odcinku od km 8+460,00 w m. Gośniewice do km 11+584,80 w Warce (2 195 830,53 zł)

Kategoria: 

„Tlen z dofinansowaniem"

W listopadzie w bardzo szybkim tempie SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą wykonał inwestycję, która pozwoliła na funkcjonowanie szpitala jako jednostka „covidowa". Obejmowała ona modernizację instalacji tlenumedycznego wraz z wymianą zbiornika na większy.

W ramach inwestycji dostarczono, zamontowano i podłączono zbiorniki na tlen. Wykonano również płytę fundamentową, ogrodzenie, opaskę z kostki brukowej oraz rozdzielnię zasilania stacji przepompowania tlenu.

Inwestycja została sfinansowana w wysokości 50 tysięcy zł. przez Wojewodę Mazowieckiego.

Kategoria: 

Sprzęt szkoleniowy dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Lewiczyna

W dniu 7 września w Radomiu przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewiczynie - prezes dh Marcin Błoński i skarbnik dh Łukasz Jakóbczak podpisali umowę na zakup sprzętu szkoleniowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Tarcze nalewowe, hydronetki, hełmy i ubrania specjalne trafią do dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wartość sprzętu szkoleniowego to kwota 20 000zł, w tym wkład własny OSP wynosi 5 000zł.
Urząd Gminy Belsk Duży
E. Tomasiak

Dotacja w wysokości 100 000 zł dla Szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą

Za pośrednictwem Fundacji ENEA do placówek medycznych walczących z koronawirusem trafiło 2,1 mln zł. Pomoc otrzymały szpitale, które są na pierwszej linii w walce z koronawirusem, a do takich należy SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Dzięki działaniom Pana Senatora, a zarazem lekarza naszego szpitala pana Stanisława Karczewskiego i pani Barbary Gąsiorowskiej Dyrektora SP ZOZ otrzymaliśmy dotację w wysokości 100 tys. zł na zakup respiratora i innowacyjnego urządzenia do oczyszczania powietrza, które znajduje się w izolatce.

Kategoria: 

Podpisanie umowy z WFOŚiGW

5 maja 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pożyczki z Gminą Belsk Duży na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczynie” do kwoty 410 871,00 zł. Efektem ekologicznym zadania, warunkującym realizację pożyczki na zasadach preferencyjnych jest  termomodernizacja budynku szkoły w Lewiczynie. Zakres robót będzie obejmował między innymi ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, ocieplenie stropów, remonty instalacji oraz wymiana drzwi i rynien.

Kategoria: 

Kolejne dofinansowanie pozyskane dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Grójecki.

Powiat Grójecki w dniu 9 kwietnia znalazł się na liście gmin i powiatów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na kwotę 100 tys. zł.  Jest to  maksymalna kwota jaką mogły otrzymać  w programie samorządy.

Kategoria: 

2 miliony złotych dotacji na przebudowę stadionu miejskiego!

2 miliony złotych dotacji na przebudowę stadionu miejskiego pozyskało miasto Białobrzegi z Ministerstwa Sportu. Prace trwają. Kontrakt przewiduje budowę nowej, częściowo zadaszonej trybuny na około 700 miejsc wraz z zapleczem szatniowym i magazynowym. Powstanie także pełnowymiarowe, oświetlone boisko ze sztucznej trawy. Tymczasem u nas w Grójcu po staremu prawie 1,3 miliona złotych z naszych kieszeni na realizację pierwszego etapu przebudowy stadionu.

Kategoria: 

1,8 miliona złotych unijnego dofinansowania na rozwój oferty edukacyjnej siedmiu szkół

Wakacje trwają, ale kiedyś zacznie się szkoła... Tymczasem w Żyrardowie miasto pozyskało 1,8 miliona złotych unijnego dofinansowania na na rozwój oferty edukacyjnej siedmiu żyrardowskich szkół (6 szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie z budżetu unijnego i budżetu państwa to kwota ponad 1,8 mln zł. Wkład własny w projekcie („niepieniężny”) będzie stanowił koszt udostępnienia sal do zajęć.

Kategoria: 

Piękna pogoda to woda, plaża, baseny i świetnie spędzony czas z najbliższymi i przyjaciółmi...

Fajnie byłoby tak w Grójcu.... Tymczasem w Pionkach. Gmina Pionki dostała 5,37 miliona złotych ze źródeł zewnętrznych na zadanie pod nazwą „Budowa Splash Park w Pionkach”, które obejmuje budowę basenów zewnętrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci.

Kategoria: