Samorządy

Aktywne Sołectwa

Podpisanie umów na dotacje dla gminy Belsk Duży ze środków budżetu Samorządu Woj. Mazowieckiego
 

W dniu 11.07.2019r. w Warce na terenie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów na dotacje dla gmin z terenu powiatu grójeckiego.

Gminę Belsk Duży reprezentowali Pan Władysław Piątkowski – Wójt Gminy i Pani Hanna Grotek - Skarbnik Gminy.

Ze strony Samorządu Woj. mazowieckiego obecni byli Pan Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Woj. Mazowieckiego i Pan Leszek Przybytniak – Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego.

Kategoria: 

Umowa na dofinansowanie drogi podpisana!

W dniu 7 maja 2019 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyło się oficjalne podpisanie umów.
Wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski oraz skarbnik gminy Hanna Grotek podpisali z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Panem Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym łączącej drogę wojewódzką nr 728 z drogą powiatową nr 1610W" na kwotę 204 000 zł.

Kategoria: 

Przebudowa drogi w Lipiu

7 maja Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak oraz skarbnik Barbara Binkiewicz podpisali  w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 na „Przebudowę drogi gminnej przez wieś Lipie”. Wysokość dofinansowania to 378 101 zł tj. do 63,63 poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W Lipiu przebudowany zostanie 990 m odcinek „Traktu Królewskiego”.

09.05.19

Kategoria: