Samorządy

Wyremontowane strażnice

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zakończyły się prace remontowe w strażnicach OSP w Belsku Dużym i Wólce Łęczeszyckiej.
Na początku października dokonano odbioru zadania polegającego na „Remoncie pomieszczeń w budynku strażnicy OSP Belsk Duży pełniących funkcję świetlicy wiejskiej”.

Kategoria: 

Niemal 3,5 mln zł na rozwój Gminy Jasieniec!

W Gminie Jasieniec trwa, realizowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, remont drogi wojewódzkiej nr 730 na ponad dwukilometrowym odcinku w miejscowościach Wola Boglewska i Ryszki.
W ramach inwestycji wykonywana jest rozbiórka starej konstrukcji jezdni, w miejsce której powstanie nowa konstrukcja wraz z nawierzchnią. Zostaną też odtworzone pobocza z kruszywa oraz rowy i przepusty. Koszt realizacji inwestycji to prawie 3,5 mln zł. Środki w całości pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

Kategoria: 

Zakończono przebudowę drogi w miejscowości Żyrów gm. Chynów oraz w miejscowości Mięsy gmina Grójec

Inwestycja zrealizowana na mocy porozumienia pomiędzy Gminą Chynów reprezentowaną przez Wójta Gminy Chynów – Tadeusza Zakrzewskiego a Gminą Grójec reprezentowaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – Dariusza Gwiazdę.

 

Inwestycja polegała na przebudowie drogi gminnej na odcinku o długości 340 mb w miejscowości Żyrów.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 330 565,92 zł w tym koszt:

- inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Chynów wynosi 165 282,96 zł,

Kategoria: 

MILIONY NA DROGI W GMINIE JASIENIEC!

Powiat Grójecki zdobywa 3,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na, zaplanowany wspólnie z Gminą Jasieniec, remont drogi Zbrosza Duża - Gośniewice. Dzięki temu już w przyszłym roku na tym niemalże 4-kilometrowym odcinku przeprowadzona zostanie inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność komunikacji dla wielu mieszkańców. 

Kategoria: 

Oficjalne zakończenie inwestycji w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu

W dniu dzisiejszym w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak wraz z Leszkiem Przybytniakiem-Radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Karbowiakiem, Wicestarostą Jolantą Sitarek, Prezes PCM Grójec Joanną Czarnecką oraz nowymi Paniami Ordynator Oddziału Wewnętrznego dr Agnieszką Bednarską i dr Martą Goworek przecięli wstęgę i zakończyli oficjalnie jedną z ważniejszych inwestycji Powiatu Grójeckiego w grójeckim szpitalu.

Kategoria: 

Historyczna inwestycja drogowa w Wilkowie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 pochłonie około 15 mln zł i zostanie sfinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Kilkudziesięcioletnie oczekiwanie mieszkańców Wilkowa Drugiego w kwestii podniesienia bezpieczeństwa poprzez zmodernizowanie drogi 725, wybudowanie ronda i chodników około półtora roku temu zainicjował Wójt Gminy Błędów Mirosław Jakubczak.

Kategoria: 

Szkolenie sołtysów

Sołtysi z terenu Gminy Belsk Duży wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Wójta Gminy Belsk Duży - Władysława Piątkowskiego oraz Gminnego Rzecznika Ekonomii Społecznej - Barbarę Gorączyńską.

Za nami kolejna odsłona ekonomii społecznej. Tym razem spotkano się z ważnymi członkami naszej społeczności jakimi są sołtysi.

Wójt Władysław Piątkowski wraz z Gminnym Rzecznikiem Ekonomii Społecznej oraz zawsze niezawodnym stowarzyszeniem BORIS spotkali się w celu szkolenia - ,,Diagnoza potrzeb, komunikacja, rozmowa, dialog".

Kategoria: 

Kolejne nowe drogi w Gminie Chynów

W dniu 18 sierpnia odbyły się odbiory techniczne dróg gminnych w których uczestniczyli: Wójt Gminy Tadeusz Zakrzewski, Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Mróz, Radni: Łukasz Grochal, Norbert Stasiak, Jacek Wichniewicz, Jan Stankiewicz oraz Piotr Skoczek reprezentujący wykonawcę Konsorcjum P.H.U. „BRUK-BUD” i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. przy udziale kierownika Budowy Andrzeja Blumerta.

Nową nawierzchnię
wykonano na drogach gminnych:

- w miejscowości Widok,
całkowita wartość inwestycji
486 596,76 złotych.

Kategoria: 

Podpisanie umów na przebudowę 3 dróg powiatowych w gminach Chynów, Jasieniec i Warka

  1. Wkrótce ruszy przebudowa drogi Chynów-Nowa Wieś przez Bronisławów i Zawady. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą Jasieniec i Gminą Chynów. Łączny koszt to 1,1 mln zł. Przebudowany zostanie odcinek o długości prawie 1,2 km.
  2. Przebudowa drogi powiatowej Falęcice-Nowe Miasto o długości 2,2 km przez wsie Borowe i Dębnowola. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą Mogielnica. Łączna wartość 1,8 ml zł.
  3. Remont drogi powiatowej w msc. Michałów o długości 250 m. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą Warka.
Kategoria: 

Strony