Społeczeństwo

ZDECYDOWENE „NIE” WSZYSTKIM TRZEM WARIANTOM OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ A50

MIESZKAŃCY PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI POWIATU GRÓJECKIEGO i POŁUDNIOWEJ GMINY TARCZYN MÓWIĄ ZDECYDOWENE „NIE” WSZYSTKIM TRZEM WARIANTOM OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ A50 POZA USTALONYMI W 2021 ROKU PRZEZ GDDKiA KORYTARZAMI

 
Piątek, 31 marca 2023, godz. 15.00-18.00, przejście dla pieszych na S7
Rembertów, Gmina Tarczyn

Kategoria: 

MIESZKAŃCY CZĘŚCI GMINY GRÓJEC MÓWIĄ ZDECYDOWANE „NIE” WYZNACZONYM TRZEM WARIANTOM OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

MIESZKAŃCY  CZĘŚCI GMINY GRÓJEC MÓWIĄ ZDECYDOWANE „NIE” WYZNACZONYM TRZEM WARIANTOM OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ I USYTUOWANIU WĘZŁÓW (A50 > S7 > A50)

WBREW  PRZYJĘTYM  USTALENIOM NA ETAPIE STUDIUM KORYTARZOWEGO.

8 marca 2023, Spacer „protestacyjny” po Rondzie Solidarności Wiejskiej w Grójcu.

 

Kategoria: 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W środę 30 października odbyło się wręczenie pism powołujących członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych️. Członkami zostali Jolanta Sitarek - Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, Joanna Tuszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu, Agnieszka Juścikowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci”, Ewa Grotek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Krzysztof Duda - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Kategoria: 

Strony