Odbiory techniczne remontów dróg powiatowych

Rozpoczęły się odbiory techniczne remontów dróg powiatowych na terenie gmin Warki i Goszczyna. W skład nich wchodzą ciągi drogowe: Wola Boglewska - Palczew nr 1667W w miejscowości Wrociszew, długość odcinka 700 mb. Za kwotę 198 137, 63zł. Warka - Przylot nr 1683W w miejscowości Pilica, długość odcinka 1040 mb. Za kwotę 321 718,80zł
Goszczyn - Długowola nr 1646W w miejscowości Długowola, długość odcinka 700 mb. Za kwotę 216 541,50zł.
Wykonawcą remontów na wszystkich odcinkach było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o. z siedzibą w Jasieńcu.
Przy odbiorach byli Wicestarosta Dariusz Piątkowski, członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Wojciech Wojtczak, Dyrektor PZD Adrian Jachoski, inspektor nadzoru Zbigniew Słomka, kierownik robót Karol Małek, przedstawiciele gmin, Wójt Gminy Goszczyn Sławomir Słabuszewski z Warki Jacek Nazorek.
Remontowane drogi były współfinansowane z budżetu Powiatu Grójeckiego oraz z budżetów Gminy Warki i Goszczyna.

Starostwo Powiatowe

Kategoria: