Dołącz do nas. Działajmy razem

Szacunek dla Ludzi. Rozwój. Zarządzanie przyjazne wszystkim. Wykorzystanie potencjału naszego miasta. Pozyskanie inwestorów. Nowoczesna oferta kulturalno – wypoczynkowa. Zrównoważony rozwój miejskich osiedli i terenów wiejskich. Pozyskiwanie pieniędzy z dotacji. Dbałość o dobro wspólne. Bezpieczeństwo. Racjonalne i uczciwe gospodarowanie majątkiem.

To nasze priorytety
Dołącz do nas. Działajmy razem.
Jesteś aktywną osobą, chcesz coś zmienić w swoim otoczeniu, zrobić coś dobrego dla swojej społeczności, skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy.
Kontakt: mail: banasiewiczartur@op.pl, tel: 510 005 664
https://www.facebook.com/StronaArturaBanasiewicza/

Z wyrazami szacunku
Artur Banasiewicz

Artur Banasiewicz - o mnie.
Media:
- W 1999 współtworzyłem gazetkę Nasze grójeckie.
- Od 2000 w gazecie Okolica byłem zastępcą redaktora naczelnego, do września 2011.
- Od września 2011 jestem redaktorem naczelnym gazety NOWE DNI
- Od 2015 prowadzę portal www.grojeckie24.pl

Wykształcenie:
- W 2005 ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierunek - polityka społeczna.
- W 1999 ukończyłem Liceum Ekonomiczne w Grójcu. Technik ekonomista.
- W 2018 ukończyłem KKZ przy ZSP Jasieniec. R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej, kwalifikacja w zawodach: technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik.

Działalność społeczna i polityczna:
- Od 2001 do września 2013 byłem przewodniczącym PO w Grójcu. Od września 2013 - bezpartyjny.
- Od listopada 2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Grójcu.
- Od listopada 2008 jestem wiceprezesem zarządu Kraina Kwitnących Sadów" (dotacje PROW 2007-13)

Inna działalność:
- Od końca 2002r pracowałem w urzędzie miasta w Grójcu. Zajmowałem się promocją.
- Od września 2008 do 2015 byłem ekspertem oceniającym wnioski przy Regionalnym Programie Operacyjnym województwa mazowieckiego 2007 - 13.
- Od kwietnia 2009 do grudnia 2010 byłem doradcą starosty grójeckiego.
- Od marca 2011 do lipca 2015 byłem koordynatorem projektów UE.
- Od 2016 roku jestem ekspertem przy RPO WM 2014 - 20 (ocena wniosków o datacje unijne).

Rolnictwo:
- Od lipca 2015 roku prowadzę małe gospodarstwo.

Kategoria: