Umowa z Ministrem Kultury podpisana

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Grójecki będą współprowadzić Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. 27 czerwca, na terenie muzeum Umowę podpisali: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr. hab. Piotr Gliński, Starosta Grójecki Marek Ścisłowski, Wicestarosta Dariusz Piątkowski i Skarbnik powiatu Agnieszka Bilska, w obecności Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, dyrektora muzeum Iwony Stefaniak. Podczas uroczystego spotkania obecni byli również: Przewodniczący Rady Powiatu Grójeckiego Władysław Kumorek, Wiceprzewodniczący Rady Michał Pruś i Teresa Bednarska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Promocji Powiatu Barbara Orłowska, pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracownicy muzeum oraz wielu przedstawicieli mediów.
Podpisanie umowy miało miejsce w bibliotece pałacu Pułaskich. Wszystkich zebranych powitała dyrektor muzeum Iwona Stefaniak i oddała głos gospodarzowi spotkania Staroście Grójeckiemu Markowi Ścisłowskiemu, który podkreślił, jak ważny to moment dla muzeum i powiatu. Dziękował Panu Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr. hab. Piotrowi Glińskiemu za otrzymaną pomoc w prowadzeniu muzeum, dziękował również Marszałkowi Senatu RP Stanisławowi Karczewskiemu i Posłowi RP Markowi Suskiemu, za poparcie inicjatywy powiatu.
„To, że społeczność lokalna dba o to miejsce, rozwinęła to miejsce (....) to olbrzymi argument ku temu, żeby właśnie takie instytucje wspierać, ponieważ my dzięki temu będziemy mogli rozszerzyć działalność tej instytucji jeszcze bardziej i zdynamizować, i podnieść poziom funkcjonowania polskiej kultury” - powiedział m.in. wicepremier Profesor Piotr Gliński. Dziękował za zaangażowanie Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, Staroście Grójeckiemu Markowi Ścisłowskiemu, całej Radzie Powiatu i Iwonie Stefaniak - dyrektorowi muzeum. Wyraził nadzieję, że muzeum będzie dalej rozwijać swoją działalność, a podpisanie Umowy pozwoli nie tylko na lepsze funkcjonowanie instytucji, ale podniesie też rangę muzeum na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Po podpisaniu umowy głos zabrał również Marszałek Stanisław Karczewski, powiedział m.in.: „To ważny i dobry dzień dla muzeum, dla Polonii, ważny dzień dla władz powiatu grójeckiego, całego powiatu. Mam nadzieję, że goście będą tu przyjeżdżać, jest tu co zobaczyć, to ważne miejsce dla Polaków, a należy rozwijać kulturę w Polsce. (…) Ciągle mamy mało instytucji kultury. Dziękuję za dbałość o to miejsce Panu Staroście, Pani Dyrektor (…), to miejsce żyje, należy je rozwijać. Gratuluje, dziękuję, jestem przekonany, że muzeum będzie bogatsze i silniejsze. Cieszę się razem z Państwem”.
Warto przypomnieć, że Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego ma ponad 50-letnia historię. Od 1999 r. jest pod opieką samorządu Powiatu Grójeckiego. W latach 2008-2015 przeszło proces rewitalizacji i stało się jednym z najatrakcyjniejszych obiektów muzealnych na południowym Mazowszu.
W ramach podpisywanej umowy, w 2018 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na muzeum kwotę 350 tys. zł, a w 2019 r. 700 tys. zł. Umowa będzie obowiązywała do końca 2028 roku. Muzeum będzie mogło – poza konkursem - ubiegać się o dotacje celowe MKiDN.

Tekst i zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Grójcu

Kategoria: