Grójeckie starostwo otrzymało dotację w wysokości 5,34 mln zł na remonty dróg powiatowych

26,3 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę, przebudowę i remonty dróg na Mazowszu zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wspólnie z Jarosławem Zielińskim, Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali promesy samorządowcom podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

W powiecie grójeckim wyremontowane zostaną następujące drogi:

– remont drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce – Grzmiąca w miejscowości Tomczyce na odcinku o długości 1,45 km;

– przebudowę drogi powiatowej nr 1657W Wola Boglewska – Murowanka w miejscowości Gołębiów na odcinku o długości 1 km;

– przebudowę drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszyce – Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku o długości 700 m;

– przebudowę drogi powiatowej nr 1618W Stara Wieś – Błędów w miejscowości Skowronki na odcinku o długości 300 m;

– przebudowę drogi powiatowej nr 1612W Rożce – Ciechlin w miejscowości Ciechlin na odcinku o długości 600 m;

– przebudowę drogi powiatowej nr 1620W Wilków – Popowice w miejscowościach: Bolesławiec (140 m), Potencjanów (290 m), Huta Błędowska (520 m) na odcinkach o łącznej długości 950 m;

– przebudowę drogi powiatowej nr 1692W Strzałki – Rudki – Wierzchy w miejscowości Strzałki na odcinku o długości 380 m;

źródło: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/36413,Ponad-26-mln...

Kategoria: