Umowa na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy PCM Sp. z o.o. podpisana

W dniu 17 lipca 2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Pani prezes Marzena Barwicka podpisała umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów. W tym ważnym dla szpitala wydarzeniu wziął udział minister Marek Suski.
Wartość zadania wynosi 11  799  032, 57zł. w tym w tym 6 341 600,00zł. środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego. Wkład własny Powiatu Grójeckiego to 5 457 432,57zł. 
Przewidywany termin zakończenia 30 września 2020r. Prezes firmy ARBUD Pan Rafał Markowski poinformował, że prace przygotowawcze rozpoczną się na początku sierpnia 2018r
W wyniku realizacji projektu powstanie nowy szpitalny oddział ratunkowy, w którym realizowane będą świadczenia w ramach całodobowej gotowości do udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
Szpitalny oddział ratunkowy będzie wspierał działania w zakresie ratownictwa medycznego a swoim obszarem działania obejmie nie tylko teren powiatu grójeckiego, ale również powiatów ościennych.
Utworzenie SOR przyniesie długofalowe korzyści dla społeczeństwa:
zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych;
poprawę skuteczności podejmowanych działań ratunkowych;
zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłych (kalectwa, niepełnosprawności);
optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów.
Budowa SOR wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa, podniesienie jakości świadczonych usług, warunków pracy personelu medycznego, a wyposażenie w nowoczesny sprzęt pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na skuteczną diagnozę i natychmiastową pomoc w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.

Starostwo Powiatowe w Grójcu

Kategoria: