1,8 miliona złotych unijnego dofinansowania na rozwój oferty edukacyjnej siedmiu szkół

Wakacje trwają, ale kiedyś zacznie się szkoła... Tymczasem w Żyrardowie miasto pozyskało 1,8 miliona złotych unijnego dofinansowania na na rozwój oferty edukacyjnej siedmiu żyrardowskich szkół (6 szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,9 mln zł, dofinansowanie z budżetu unijnego i budżetu państwa to kwota ponad 1,8 mln zł. Wkład własny w projekcie („niepieniężny”) będzie stanowił koszt udostępnienia sal do zajęć. Pozyskane środki pozwolą na doskonalenie wśród prawie 3 tysięcy uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przedmiotów przyrodniczych, językowych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu zaplanowano różne formy zajęć dodatkowych uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów tj. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia (warsztaty, projekty edukacyjne) rozwijające postawę kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy w zespole.

Artur Banasiewicz
Podobne informacje oraz dotyczące różnych naborów wniosków znajdziecie Państwo na:
https://www.facebook.com/StronaArturaBanasiewicza/

Źródło: https://www.zyrardow.pl/4988,2018?tresc=49743

Kategoria: