Odbiór przebudowy drogi powiatowej

20 sierpnia br. odbył się odbiór przebudowy drogi powiatowej nr 1616 W Goszczyn-Daltrozów odcinek o długości 700,00 mb na ulicy Piekarskiej w Goszczynie.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., ul. Asfaltowa 2 05-604 Jasieniec. Wartość robót to 352 715,91 zł. W kosztach inwestycji partycypowała Gmina Goszczyn wspólnie z Powiatem Grójeckim.

W odbiorze brali udział: Wicestarosta Grójecki Dariusz Piątkowski, Dyrektor PZD w Grójcu Adrian Jachoski, Sekretarz Gminy Goszczyn Jadwiga Strączewska, Przewodniczący Rady Gminy Goszczyn Piotr Gawot, Inspektor Nadzoru Zbigniew Słomka, przedstawiciel Wykonawcy Marek Jaworski.

Kategoria: