Podsumowanie „Matura 2018” w LO Grójec

Średnie wyniki egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Warto wspomnieć również o wynikach absolwentów grójeckiego liceum z egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wszak to one stanowią przepustkę na studia i decydują o zdobyciu indeksu wymarzonej uczelni.
Nasi absolwenci najchętniej wybierali jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (co już jest tradycją) matematykę, a liczba zdających ten przedmiot w LO Grójec stanowiła niemal połowę w całym powiecie grójeckim. Również średni wynik (33,56%) stanowi powód do zadowolenia (w kraju to 29%, w powiecie 24%). Na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczebność, uplasowała się geografia, przedmiot najchętniej wybierany w innych szkołach średnich powiatu grójeckiego (i tu średni wynik 38,08% znacznie przekroczył średnią powiatu - 25,84% oraz krajową - 30%). Warto wspomnieć również o dobrych wynikach z historii, języka polskiego, chemii, biologii, czy wreszcie informatyki i fizyki - tych ostatnich przedmiotów wybieranych w liceach powiatu grójeckiego niemal wyłącznie przez absolwentów naszej szkoły.
Wśród języków obcych niezmiennie najpopularniejszym na poziomie rozszerzonym jest język angielski, z którego średni wynik naszych absolwentów o 10 punktów procentowych przewyższa wyniki innych szkół powiatu (63,32%, w powiecie średnio - 46,64%, w kraju - 57%). Cieszy nas, że uczniowie naszego liceum wybierają na egzaminie rozszerzonym wszystkie języki z oferty realizowanej w szkole, osiągając z języka niemieckiego i rosyjskiego wyniki ponad 80% (w powiecie odpowiednio 45% i 52%, w kraju - 54% i 59%).
Grójeckie Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi jest więc placówką, w której nauka przekłada się na wyniki - to ciężka praca uczniów i nauczycieli, ale satysfakcja z wyników kolejnego rocznika absolwentów ogromna. Ta szkoła przygotowuje do matury i daje możliwość wyboru z szerokiego zakresu przedmiotów, ułatwiając tym samym skorzystanie z oferty wielu uczelni wyższych.

LO Grójec

Kategoria: