Kolejne pieniądze na drogi powiatowe - 1 665 000 zł

Kolejne pieniądze pozyskane na drogi powiatu grójeckiego. Do wcześniejszych 3 502 000 zł pozyskano dodatkowo 1 665 000 zł.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał 5 promes na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł na odbudowę, przebudowę oraz remonty mazowieckich dróg zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
Starostwo Powiatowe w Grójcu reprezentowali: Starosta Krzysztof Ambroziak i Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak.
15.03.19 roku środki o łącznej wartości 5 262 000 zł na realizację 9 zadań przekazał Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz przedstawicielom 2 powiatów i 3 gmin z województwa mazowieckiego w tym:
Powiat grójecki pozyskał dotację w wysokości 1 665 000 zł na:
- przebudowę drogi powiatowej 1627W Łęczeszyce - Błędów w miejscowości Dąbrówka Stara na odcinku o długości 0,7 km;
- przebudowę drogi powiatowej 1612W Rożce-Ciechlin w miejscowości Ginetówka na odcinku o długości 1,27 km.

Środki zostały przyznane na wniosek Wojewody Mazowieckiego z dofinansowania pochodzącego z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Łącznie w 2019 roku przekazano już ponad 25 mln zł (25 034 000,00 zł).
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznając środki dla samorządów ściśle współpracuje z wojewodami, którzy jako przedstawiciele rządu w terenie, dysponują wiedzą o gminach, które najbardziej ucierpiały i jakiego wsparcia potrzebują.

21.03.19

Czekamy na Państwa materiały (reklamy, ogłoszenia, artykuły). Kontakt: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: