Dni otwarte w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu

W dniu 12 marca 2019 nasza szkoła gościła uczniów klas ósmych, a 20 marca 2019- gimnazjalistów. O godz. 15.30 rozpoczął się dzień otwarty na „Górce”. Liczne grono przybyłych uczniów  oraz ich rodziców i opiekunów przywitała w auli Pani Dyrektor Iwona Kwapisz. Informacje o rekrutacji i ofercie szkoły przedstawiła p. Małgorzata Czacharowska wicedyrektor szkoły. Następnie p. Paweł Pośnik i p. Ada Pośnik zaprezentowali działania szkoły realizowane w ramach międzynarodowych projektów Comenius i Erasmus+ zachęcając młodzież do udziału w nich. Do zostania uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Grójcu namawiał też przewodniczący samorządu szkolnego Franciszek Malesa. Po  krótkich ogłoszeniach informacyjnych nasi goście obejrzeli film promujący szkołę przygotowany przez uczniów klasy 2a. Następnie młodzież  pod opieka starszych kolegów zaczęła poznać szkołę. Czekały na nich liczne atrakcje: pokazy laboratoryjne z fizyki prowadzone przez uczniów klasy 2d (profil matematyczno– fizyczny), pokazy ratownictwa medycznego, laboratoryjne pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów klasy 2c (profil biologiczno-chemiczny). Zwiedzającym gościom czas umilała muzyka płynąca z radiowęzła. Na nudę nikt nie mógł narzekać. Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiewali Nauczyciele, udzielając zainteresowanym wyczerpujących odpowiedzi.

Oferta edukacyjna szkoły:

Dla kandydatów po gimnazjum

1a – humanistyczno-językowa

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia

Przedmioty uzupełniające: przyroda, konwersatorium j. rosyjski lub j. niemiecki

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1b – ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, konwersatorium j. rosyjski lub j. niemiecki

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1c – medyczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja matematyczna , fizyka w medycynie

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1d – politechniczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, algorytmika

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

Dla kandydatów ze szkół podstawowych:

1e – humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1f – humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, wiedza o społeczeństwie

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1g – j. angielski, j. polski, konwersatorium j. niemiecki lub j. rosyjski

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1h – ekonomiczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,konwersatorium j. niemiecki lub j. rosyjski

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1i –biologiczno – chemiczna

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,j. angielski

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki

1j – matematyczno – fizyczna

Przedmioty rozszerzone: matematyka , fizyka, język obcy w przedmiotach ścisłych

Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki.

 

LO Grójec

26.03.19

Czekamy na Państwa materiały (reklamy, ogłoszenia, artykuły). Kontakt: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: