Weronika Pietrusiak – talent ZSP Jasieniec w zakresu Prawa Pracy

9 kwietnia 2019r. uczennica klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Weronika Pietrasiak uczestniczyła w konkursie na szczeblu krajowym „Poznaj swoje prawa
w pracy”.
Weronika brała udział w tych rozgrywkach jako laureat konkursu na szczeblu regionalnym - mazowieckim. Kilkudziesięciu uczestników finału konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” wraz z opiekunami przyjechało z całej Polski do Centrum Nauki Kopernik. Finaliści zostali wyłonieni spośród ponad 10 tysięcy uczniów z 415 szkół. Do etapu centralnego zakwalifikowało się  48 uczniów. Test konkursowy składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru z 20 pytaniami o podwyższonym stopniu trudności. Test był bardzo trudny, ponieważ oprócz zagadnień z Prawa Pracy i BHP znajdowały się także pytania z zakresu umów cywilnoprawnych oraz zasad zatrudniania cudzoziemców. Tegoroczna edycja Konkursu realizowana była pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Atrakcją dla uczestników i ich opiekunów był przygotowany dla nich w planetarium program popularno-naukowy poświęcony gwiezdnej nawigacji i badaniom wszechświata.

Gratulujemy Weronice, że należy do grona najlepszych uczniów z całej Polski w zakresie wiedzy dotyczącej prawa pracy. Konkurs ten jest następstwem realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. W tym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych po raz piąty brał udział w tym konkursie
i dzięki Weronice Pietrasiak osiągnął wielki sukces na szczeblu regionalnym. Weronika przez trzy kolejne lata byłą laureatką konkursu na szczeblu wojewódzkim. Jest to wielki sukces i dowód na to, że w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu rozwijamy talenty ekonomiczne.

Wszystkich zainteresowanych tą tematyką już dziś zapraszam do kolejnej edycji tego konkursu w roku 2019/2020. Czekają cenne nagrody na szczeblu regionalnym i krajowym.
 

Anna Górecka

12.04.19

 

Kategoria: