Modernizacja zbiornika w Łęczeszycach

1 kwietnia rozpoczęto prace przy budowie zbiornika przy Stacji Uzdatniania Wody w Łęczeszycach. W lutym zakończył się przetarg w wyniku którego na początku marca podpisano umowę z wykonawcą firmą Arbud Sp. z o.o/ Sp.k. z Radomia.

Termin wykonania prac zaplanowano na 30 września tego roku, a ich koszt wyniesie 1 235 866 zł. Zakres prac obejmuje m.in. demontaż pięciu stalowych zbiorników po 50mᶟ i budowę dużego żelbetowego zbiornika o pojemności czynnej 1000mᶟ oraz przebudowę sieci między studniami a budynkiem stacji uzdatniania wody.

Belski samorząd będzie się starać o dofinansowanie na tą inwestycję z funduszów unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie Gospodarka Wodno-Ściekowa. Przewidywany termin naboru wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego to trzeci kwartał 2019.

Stacja zapatruje w wodę pitną znaczną cześć Gminy Belsk Duży m.in. wsie Belsk Duży, Belsk Mały, Grotów, Mała Wieś, Stara Wieś, Łęczeszyce, Wola Łęczeszycka, Wólka Łęczeszycka, Skowronki i Odrzywołek.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej informuje, iż w związku z przebudową zbiornika mogą wystąpić czasowe problemy z dostawą wody. Komunikaty w tej sprawie będą pojawiać się na stronie ZGK oraz przekazywane sołtysom.

 

Emilia Tomasiak

Urząd Gminy Belsk Duży

12.04.19

Kategoria: