Obchody Dnia Dziecka w Starej Wsi

Za nami kolejna edycja Dnia Dziecka w Starej Wsi pod patronatem honorowym wójta gminy, zorganizowanego przez sołtysa Andrzeja Kuligowskiego i radę sołecką.

- W tym roku udało nam się pozyskać dużą grupę sponsorów i wolontariuszy, którzy zadbali o wspaniałą zabawę, podkreśla Andrzej Kuligowski. Bardzo duże podziękowania należą się pani Kasi Dalbie z paniami z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi za poprowadzenie zabaw dla dzieci. Dziękuję pan Wójtowi Władysławowi Piątkowskiemu za ufundowanie nagród dla najmłodszych i strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym za pokaz strażacki. W tym roku strażacy zaprezentowali pokaz ratownictwa połączonego z cięciem samochodu, kurtyn wodnych i prezentację samochodów ratowniczo-gaśniczych.

- Cieszę się, że kolejny tak niezwykle udany Dzień Dziecka w Starej Wsi zgromadził tyle dzieci i młodzieży, gratulował Wójt Władysław Piątkowski, organizatorzy i wolontariusze włożyli wiele serca w przygotowanie niespodzianek i zabawy.

Piknik był wspaniałą okazją do rodzinnej integracji, organizatorzy zadbali o lody, napoje, pieczone kiełbaski i słodkości. Na zakończenie na dzieci i dorosłych czekała niezwykła niespodzianka jaką było wspólne wieczorne puszczanie lampionów.

Emilia Tomasiak

..........................................................
Czekamy na Państwa materiały (REKLAMY, OGŁOSZENIA, ARTYKUŁY). Kontakt: reklama@nowedni.pl lub 510 005 664

Kategoria: