Mazowieccy Terytorialsi na ćwiczeniu DRAGON-19

1,5 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej bierze udział w największym tegorocznym ćwiczeniu Sił Zbrojnych RP pk. DRAGON-19. Żołnierze WOT w ramach trzynastu kompanii lekkiej piechoty wykonują wspólne zadania z żołnierzami wojsk operacyjnych oraz współdziałają ze strażą graniczną.

DRAGON-19 jest największym tegorocznym przedsięwzięciem szkoleniowym Sił Zbrojnych RP i jednym z kluczowych ćwiczeń w tym roku na wschodniej flance NATO. W ćwiczeniu bierze udział około 18 tys. żołnierzy, w tym 15 tys. z Polski i 3 tys. z innych państw. Zasadnicza część manewrów zostanie przeprowadzona od 15 do 25 czerwca br. na głównych poligonach oraz poza nimi.

Nigdy wcześniej od powstania formacji zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej we wspólne ćwiczenia z wojskami operacyjnymi nie było tak duże. W ćwiczeniu bierze udział po dwie kompanie lekkiej piechoty z brygad: podlaskiej, podkarpackiej, warmińsko-mazurskiej, dwóch mazowieckich (w tym z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej), oraz trzy kompanie z brygady lubelskiej. Łącznie w manewrach DRAGON-19 uczestniczy 1500 żołnierzy WOT, z czego tylko 100 to żołnierze zawodowi, pozostali to ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową. Wśród 80 jednostek sprzętowych wykorzystywanych podczas ćwiczenia przez żołnierzy WOT są pojazdy ciężarowo-terenowe, pojazdy typu quad, motocykle, samochody terenowe. Żołnierze WOT dysponują typowym uzbrojeniem pododdziałów lekkiej piechoty.

Zadania jakie realizują żołnierze WOT podczas ćwiczenia są wypadkową terytorialnego charakteru formacji. Poszczególne kompanie lekkiej piechoty działają w stałych rejonach odpowiedzialności wspierając przemieszczenie jednostek wojsk operacyjnych oraz ich wprowadzenie w rejony działań – takie zadanie m.in. w miniony weekend realizowali mazowieccy Terytorialsi. Inne kompanie realizują zadania maskowania, czy też ubezpieczenia przepraw rzecznych. Wspólnym zadaniem dla pododdziałów z brygad leżących wzdłuż północnej i wschodniej granicy Polski jest współdziałanie ze strażą graniczną.

DRAGON jest ćwiczeniem o charakterze defensywnym. Jego głównym celem jest praktyczne zgrywanie sił podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych do wykonywania zadań w ramach operacji obronnej prowadzonej we współdziałaniu z Wojskami Obrony Terytorialnej, siłami sojuszniczymi i układem pozamilitarnym. Skala i założenia ćwiczenia są odpowiedzią na współczesne zagrożenia na arenie światowej.

***

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i 65 blp w Pomiechówku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak, oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną. 

ppor. Jolanta MACIASZEK

Oficer Prasowy

6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

..........................................................
Czekamy na Państwa materiały (REKLAMY, OGŁOSZENIA, ARTYKUŁY). Kontakt: reklama@nowedni.pl lub 510 005 664

Kategoria: