Konferencja prasowa dotycząca rolnictwa

W Radomiu 5.09 odbyła się konferencja prasowa  dotycząca rolnictwa, podczas której  głos zabrał kandydat z naszego regionu Daniel Oliszewski. Mówił między innymi o następujących sprawach:

1. Odblokowanie rynków wschodnich dla produktów polskiego rolnictwa.
W sytuacji kiedy Państwo i jego organy nie potrafią żadnymi metodami zagwarantować płynności w zbycie produktów i przetworów rolniczych – wprowadzenie i dalsze utrzymywanie blokady na wywóz produktów rolnych na rynki wschodnie godzi nie tylko w  podstawy funkcjonowania sektora rolnictwa prowadząc do jego całkowitego upadku ale jest jednoczesne sprzeczne z polską racją stanu.
Rolnictwo dla regionu, z którego kandyduje stanowi decydującą gałąź gospodarki tego regionu. Decyduje o jego rozwoju, decyduje o poziomie życia ludności na wsi i miastach. Budowany od pokoleń potencjał naszej wsi z roku na rok jest systematycznie niszczony.
Sprzedaży produktów rolnych na wschód państwo swoim obywatelom zakazało jednocześnie sprowadza wielkie ilości węgla na nasz rynek w sytuacji gdy ze sprzedażą własnego polskie przedsiębiorstwa nie mogą sobie poradzić.
Nieodpowiedzialna, niezrozumiała szkodząca POLSKIEMU ROLNIKOWI polityka państwa musi NATYCHMIAST ZOSTAĆ ZAPRZESTANA.

2. Wprowadzenie przez państwo minimalnej ceny podstawowych produktów polskiego rolnictwa.
Rolą Państwa jest zapewnienie ochrony dla wszelkich rodzajów rynków w kraju. Produkcja rolnicza jest produkcją specyficzną ze swej natury. To ją np. dotykają wszelkie negatywne skutki zjawisk atmosferycznych. Wielkość produkcji jest zatem zmienna. Ceny nie objęte regulacją nie zapewniają stabilności działalności rolniczej i nie dają perspektywy rozwoju gospodarstw.
Koniecznym zatem jest natychmiastowe wprowadzenie gwarantowanych przez państwo minimalnych cen podstawowych produktów rolnych w tym owoców i warzyw.                                      

3. Uproszczenie zasad zatrudniania pracowników w gospodarstwach rolnych do prac sezonowych np. na okres jednego miesiąca
Dzisiejsza sytuacja z zatrudnieniem pracownika sezonowego do pracy w gospodarstwie zarówno obcokrajowca jak i Polaka to dla rolnika „ droga przez mękę". Polityka ostatnich rządów zarówno PO-PSL jak i PiS doprowadziła do całkowitego zdemolowania rynku pracy w naszym kraju. Deficyt pracowników jest i będzie decydującym czynnikiem rozwoju produkcji. Zatrudnienie chętnych do sezonowych prac pracowników powinno dla obu stron być proste i szybkie. Proponujemy aby na wzór rejestracji działalności gospodarczej wprowadzić uproszczenia zasad zatrudniania pracowników sezonowych w gospodarstwach rolnych. Rolnik wszelkie formalności z tym związane będzie załatwiał w jednym okienku w miejscowym Urzędzie Gminy. To administracja po dokonaniu zgłoszenia i wniesieniu stosownej zryczałtowanej opłaty zajmie się wszelkimi pozostałymi formalnościami. Rolnik w sytuacji braku rąk do pracy w rolnictwie tracony czas w urzędach przeznaczy na pracę w swoim gospodarstwie.
4.Usprawnienie funkcjonowania państwowych Agencji Rolnych
Rozbudowane i zbiurokratyzowane agencje państwowe działające w obszarze rolnictwa trzeba natychmiast zreformować. Agencje są dla rolników a nie rolnicy dla agencji. Jedynie szybko ogłaszane są nabory w  programów co szczególnie ma miejsce w okresach przed kolejnymi wyborami. Codzienna rzeczywistość to: coraz bardziej skomplikowane dokumenty wniosków, trwające w nieskończoność procedury załatwienia spraw, rozpatrywanie spraw w odległych od miejsca zatrudnienia oddziałach regionalnych jak przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Koniecznym jest przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia w Biurach Powiatowych – organach ARiMR najbliżej położonych od zainteresowanych rolników - kosztem rozbudowanej do absurdu administracji Centrali i Oddziałów Regionalnych.

 

................................................

Czekamy na Państwa artykuły, reklamy i ogłoszenia. Mail: redakcja@nowedni.pl

Kategoria: