Kolejni mazowieccy Terytorialsi przysięgali

Dziś w Radomiu 79 żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego złożyło przysięgę wojskową. Był to ostatni, najważniejszy moment szkolenia podstawowego. Żołnierze 62 batalionu lekkiej piechoty wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej w niedzielę, 27 października na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

 

 Dziś życzę Wam drodzy żołnierze, aby te słowa które są wyszyte, wyhaftowane na sztandarach Wojska Polskiego: Bóg, Honor, Ojczyzna były obecne zawsze w Waszych sercach. Aby te słowa przyświecały Waszej służbie, Waszym działaniom i Waszej pracy. Chce serdecznie podziękować za Wasz trud i za Waszą determinacje, bo nie łatwo jest zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Trzeba, pogodzić prace, życie dnia codziennego, naukę ze służbą i oddaniem Rzeczypospolitej. Dlatego też z podziwem spoglądamy na Wasze dokonania – powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz, zwracając się do wszystkich zebranych na terenie 42 BLSz w Radomiu.

Do swoich nowych żołnierzy zaapelował dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT płk Przemysław Owczarek. (…) Dziś, Wy jako żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze brygady noszącej imię rotmistrza Pileckiego będziecie wypowiadać słowa roty żołnierskiej przysięgi, przysięgi na wierność Rzeczypospolitej Polskiej. Obyście nigdy nie musieli wypełniać jej słów w warunkach wojny. Chciałbym aby słowa, które rotmistrz Witold Pilecki skierował do swoich dzieci Zosi i Andrzeja jako testament, były dla Was, dla żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej drogowskazem na czas służby, jak również towarzyszyły Wam w życiu codziennym. Zanim nasi żołnierze złożą przysięgę chciałbym zacytować naszego Patrona Rotmistrza Witolda Pileckiego, który przysiędze wojskowej wierny był do końca:

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę, tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi Honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem” powiedział dowódca Brygady.

List do przysięgających w imieniu Pana Adama Bielana, eurodeputowanego odczytał Pan Ignacy Bodnarczuk – (…) Złożyliście wojskową przysięgę, przysięgę na wierność naszemu Państwu, naszej Ojczyźnie. Złożyliście zobowiązanie, które pozostanie z Wami na całe życie. Pamiętajcie dzisiejszy dzień, pamiętajcie słowa przysięgi - niech zawsze stanowią one źródło waszej siły moralnej. Pragnę podziękować za Waszą odwagę oraz wkład i zaangażowanie w wzmacnianie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie. Gratuluję Wam tej decyzji, to postawa godna najwyższego uznania”.

Wśród 79 ochotników przysięgających na sztandar w jednym szeregu stanęli Terytorialsi, którzy na co dzień wykonują różne zawody. Znaleźli się m.in.: uczniowie i studenci, nauczyciele, informatycy, mechanicy samochodowi, asystent sędziego, barman, ratownik medyczny, strażnik miejski, młodsi wartownicy, ratownik wodny, instruktor fitness, specjalista BHP oraz ekonomiści.

Pytani o powody podjęcia służby w szeregach 6 Mazowieckiej Brygady, nowo wcieleni Terytorialsi podawali różne przyczyny. Najczęściej kierowała nimi chęć służenia krajowi, pobudki patriotyczne, potrzeba sprawdzenia samego siebie. Wielu z nich traktuje służbę w szeregach Terytorialsów jako inwestycję w rozwój osobisty.

Przygoda z mundurem dla 79 ochotników, rozpoczęła się 14 października, kiedy to zgłosili się do 6 Mazowieckiej Brygady, by odbyć szkolenie podstawowe. Przez ponad dwa tygodnie uczestniczyli w intensywnych zajęciach prowadzonych po raz pierwszy na terenie 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Słowa przysięgi wojskowej wypowiedziane dziś, stanowiły finał ich wstępnego szkolenia. Pozwoliło im to stać się żołnierzami Wojska Polskiego.

Choć szkolenie było trudne i niezwykle intensywne, wśród przysięgających znaleźli się tacy, którzy zasłużyli na wyróżnienie już na tym etapie szkolenia. Jedną z wyróżnionych była szer. Edyta Burdon, która występując w imieniu nowo zaprzysiężonych powiedziała: Dziś mamy zaszczyt złożyć przysięgę wojskową i stać się żołnierzami Obrony Terytorialnej. W roku, w którym obchodzimy 20-letnią rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Nasza podniosła uroczystość jest niezwykłym powodem do dumy: Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić” - przez te słowa rozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa nas jako na żołnierzach Wojska Polskiego - podkreślała szer. Burdon.

Przysięgający dziś Terytorialsi zasilą szeregi 62 batalionu lekkiej piechoty stacjonującego w Radomiu. W batalionie służą ochotnicy, którzy są mieszkańcami powiatów z południowego Mazowsza, którzy zgłosili się do Wojskowych Komend Uzupełnień w Warszawie, Płocku, Radomiu oraz Garwolinie.

Wszyscy bohaterowie dzisiejszej uroczystości rozpoczną teraz trzyletni okres szkolenia, które będzie prowadzone w formie comiesięcznych, dwudniowych szkoleń rotacyjnych.

***

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu,  62 blp w Radomiu, 64 blp w Płocku i w 65 blp Pomiechówku. Brygadą dowodzi pułkownik Przemysław Owczarek. Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

 

ppor. Jolanta MACIASZEK

OFICER PRASOWY

6 MAZOWIECKA BRYGADA
OBRONY TERYTORIALNEJ

Kategoria: