Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi pamiętają o zmarłych...

Pielęgnowanie pamięci o zmarłych jest stałym elementem naszej kultury i pełni ważną rolę w dziejach ludzkości. Skłania do refleksji nad naszym miejscem w świecie, podsumowania osiągnięć i zastanowienia się nad przyszłością. Przede wszystkim jest wyrazem szacunku dla tych, którzy odeszli.

Kolejny raz uczniowie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oddali cześć zmarłym. W sobotę, 26.10.2019 r. grupa wolontariuszy – Patrycja Kępka, Katarzyna Potyralska, Beata Marczak, Piotr Marczak wraz z opiekunem Samorządu – Marią Kocewiak – sprzątała groby na cmentarzach w Warce i Wrociszewie. Uporządkowano ponad 10 grobów. Ozdobiono je również kwiatami i zapalono znicze.

Również w sobotę Damian Błoński odwiedził miejsce wiecznego spoczynku patrona szkoły – Tomasza Nocznickiego – na cmentarzu parafialnym w Lipiu. Uczniowie CKZiU w Nowej Wsi od wielu lat otaczają opieką grób Tomasza Nocznickiego, a w okresie Dnia Zadusznego dbają o jego godny wygląd.

Wspomnienie zmarłych, modlitwa w ich intencji, troska o groby są świadectwem nadziei, że śmierć nie jest ostatnim słowem o ludzkim losie, a życie tych, którzy odeszli, miało sens. Pamięć o nich pozwala nam, żyjącym, dowieść swego człowieczeństwa.

Maria Kocewiak

Ewa Malowaniec

Kategoria: