Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W środę 30 października odbyło się wręczenie pism powołujących członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych️. Członkami zostali Jolanta Sitarek - Wicestarosta Powiatu Grójeckiego, Joanna Tuszyńska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu, Agnieszka Juścikowska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci”, Ewa Grotek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Krzysztof Duda - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli.
Odbyło się również posiedzenie Zarządu Powiatu. Obrady dotyczyły m.in omówienia projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego i Kołami Gospodyń Wiejskich na lata 2020-2022, omówienia spraw związanych z inwestycjami na terenie powiatu grójeckiego oraz omówienia spraw oświatowych i budżetowych.

Kategoria: