Jubileusz w Zaborowie

W dniu 14 listopada 2019r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ziemi Grójeckiej obchodziła jubileusz 5-lecia nadania imienia.
Dyrektorka Marzena Jakóbowska- Kępka witała gości, wśród których nie zabrakło m.in. Wójta Władysława Piątkowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Bogusława Sikorskiego, radnych Ewy Łubińskiej, Andrzeja Adamczyka i Mariusza Gielecińskiego, sekretarz gminy Renaty Ostatek, dyrektor GZOPO Marii Walewskiej- Żółcik, kierownik GOPS Urszuli Kopyckiej, kierownik Gminnej Biblioteki Marianny Kornaszewskiej i Izabeli Majchrowskiej z lewiczyńskiej filii biblioteki, sołtysa Zaborowa Zbigniewa Jakubczaka oraz gości specjalnych proboszcza lewiczyńskiej parafii ks. Sławomira Paszowskiego, historyka dr Remigiusza Matyjasa, poety Kazimierza Kochańskiego, emerytowanych nauczycieli, pedagogów oraz społeczności Zaborowa.
W dniu jubileuszu pierwszaki składały przysięgę na sztandar szkoły, uczniowie wspólnie z pedagogami przygotowali przepiękny program artystyczny zakończony krótkim słowem do zebranych w wykonaniu historyka i absolwenta zaborowskiej szkoły dr Remigiusza Matyjasa.
Życzenia na ręce dyrektor szkoły składał Wójt Władysław Piątkowski, przewodniczący Rady Gminy Bogusław Sikorski oraz dyrektor GZOPO Maria Walewska- Żółcik.
Jubileusz zakończył się wspólnym spotkaniem przy herbacie i słodkościach przygotowanych przez Radę Rodziców.
E. Tomasiak

Kategoria: