Zapraszamy do SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą

Pomimo wielu przeciwności i kłopotów wynikających i związanych  z działalnością poprzedniej dyrekcji, SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą sprawnie działa i będzie działać dalej, mając na uwadze przede wszystkim dobro pacjentów.

Konsekwentnie i z uporem pani dyrektor wraz z pracownikami pokonują trudności i wprowadzają w życie ambitne plany. Dzięki poręczeniu Starostwa Powiatowego w Grójcu nasza placówka otrzymała kredyt bankowy w wysokości 3 mln złotych, który wykorzystany zostanie między innymi na pokrycie zaległych zobowiązań (faktur i rachunków) poprzedników. Dotyczy to zaległości z lat 2017-2019. Przypominamy: obecna pani dyrektor swą funkcję sprawuje dopiero od czerwca 2019, a odbudowa zaniedbanych spraw musi trochę potrwać. Jesteśmy po przetargu na „Zakup wyposażenia oraz aparatury medycznej wraz z usługami towarzyszącymi w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Na realizację zadań ujętych w tym projekcie SP ZOZ w Nowym Mieście pozyskał środki w wysokości 1 996 884 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz  499 221 zł ze Starostwa Powiatowego w Grójcu. Wkrótce rozpocznie się realizacja zadań, gdyż obecnie jesteśmy na etapie podpisywania umów. Staramy się również, by szpital był jak najlepiej wyposażony, świadczy zakup aparatu RTG- Ramię C - sprzętu niezwykle potrzebnego w chirurgii i ortopedii.

W tym miejscu pragniemy podziękować panu Krzysztofowi Ambroziakowi - Staroście Grójeckiemu oraz wszystkim Państwu Radnym Powiatu za okazaną pomoc i wsparcie. Zapewniamy mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Pilicą i gmin ościennych, że szpital w Nowym Mieście będzie nadal istniał. Poprzednia dyrekcja SP ZOZ w Nowym Mieście, tak jak i władze Starostwa Powiatowego czyniły starania zmierzające do likwidacji niektórych oddziałów, czemu dali wyraz w piśmie do Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 10.04.2018, pisząc m. in.: „Chcąc wyjść naprzeciw problemów starzejącego się społeczeństwa i tym samym zwiększyć efektywność szpitala planujemy dokonać zawieszenia działalności trzech oddziałów szpitalnych, w których od co najmniej pięciu lat zdecydowanie maleją wskaźniki statystyczne w zakresie przyjęć pacjentów i udzielanych świadczeń. Są to oddziały pediatryczny, ginekologiczno-położniczy oraz neonatologiczny.” Pod tymi słowami podpisali się była dyrektor szpitala oraz były Starosta Powiatu Grójeckiego.
Pomimo nagonki na szpital Starostwo, Dyrekcja szpitala wraz z pracownikami zrobią wszystko, by szpital nadal istniał i służył społeczeństwu. Świadczy o tym chociażby dobra organizacja Nocnej Pomocy Lekarskiej, zatrudnienie  nowych lekarzy.

Zachęcamy do korzystania z naszych nieodpłatnych usług medycznych.
Więcej informacji o SP ZOZ znajdziecie Państwo na stronie www.zoz-nowemiasto.net

Dobro pacjentów jest dla nas najważniejsze.

SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

 

Kategoria: