Nowa aparatura medyczna w SPZOZ - Nowe Miasto nad Pilicą

SPZOZ w Nowym Mieście pozyskał środki w wysokości 2.496.105 zł z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (1 996 884 zł - środki unijne,  499 221 zł  - środki Starostwa w Grójcu).

Po przeprowadzonym przetargu firmy w nim  wyłonione dostarczyły sprzęt:
- aparat do znieczulenia ogólnego - 1 szt.
- diatermia chirurgiczna (argonowa)- 1 szt.
- respirator
- kardiomonitor stacjonarno-przenośny - 2 szt.
- aparat EKG- 2 szt.
- tympanometr diagnostyczny- 1 szt.
- holter ciśnieniowy- 1 szt.
- holter EKG - 2 szt.
- kardiotokograf- 2 szt.
7  stycznia 2020 roku zostanie przekazany  firmie INFORMER MED, która wygrała w tej części przetarg, plac budowy czyli obecnie działająca sterylizatornia. Zgodnie z umową do połowy maja zostaną zakończone prace związane z jej modernizacją.   

 
SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

Kategoria: