KATEGORYCZNY SPRZECIW POWIATU W SPRAWIE LINII KOLEJOWYCH PROWADZĄCYCH DO CPK

W środę, 26 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grójcu odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu Grójeckiego.

Jednym z  głównych punktów, nadzwyczajnie wprowadzonym do porządku obrad było podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 88, odcinek Centralny Port Komunikacyjny - Warka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny. Linie przebiegają przez teren powiatu grójeckiego. Podczas omawiania punktu obecni byli na sali również przedstawiciele mieszkańców, którzy utworzyli społeczny komitet sprzeciwiający się budowie zaproponowanej przez CPK nowej linii kolejowej przechodzącej przez setki domostw mieszkańców grójecczyzny. Starosta Grójecki zaznaczył podczas omawiania punktu, że do Starostwa Powiatowego nie wpłynęły jakiekolwiek pisma czy informacje odnośnie w/w tras kolejowych i drogowych. Tym samym inwestorzy przedsięwzięcia jakim jest Centralny Port Komunikacyjny,  nawet w najmniejszym stopniu nie wyrazili chęci skonsultowania przebiegu linii z mieszkańcami, których inwestycja dotyka najbardziej.

Na terenie powiatu odbyło się do tej pory już kilka spotkań w sprawie linii kolejowych prowadzących do CPK, w których udział wzięła bardzo duża liczba mieszkańców zaniepokojonych przyszłością swoich gospodarstw i domostw.

Kategoria: