Informacja z obecnej sytuacji związanej z COVID-19 w powiecie grójeckim

Sytuacja związana z rozwojem epidemii w Powiecie Grójeckim, a szczególnie w powiatowych szpitalach jest bardzo dynamiczna. Wojewoda Mazowiecki i inne jednostki na bieżąco są informowane o wszystkich działaniach, które podejmuje Starostwo Powiatowe i Zarząd PCM Grójec.

20 marca podczas posiedzenia Zarządu Powiatu została podjęta uchwała o uruchomieniu środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, które w powiecie grójeckim wynoszą 170 tys. zł. Pierwsza transza środków w wysokości 100 tysięcy złotych została przeznaczona na maseczki i środki do dezynfekcji, II transza zostanie przeznaczona na zamówione już u dostawcy kombinezony wodoszczelne.

16 marca Prezes PCM podjęła uchwałę o ograniczeniu do niezbędnego minimum udzielanie świadczeń wykonywanych planowo. Od 19 marca Prezes PCM uchwałą wstrzymała do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddziale chorób wewnętrznych i INK oraz udzielanie świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej, a od 20 marca 2020 r. Powiatowe Centrum Medyczne całkowicie wstrzymało przyjęcia pacjentów, tego dnia skierowano również pismo do wojewody o przekierowanie dodatkowego personelu aby móc zapewnić szpitalowi sprawne funkcjonowanie.

Podjęto szereg działań mających na celu ograniczenie rozsiewania się wirusa oraz przeprowadzono częściową dezynfekcję szpitala. Niestety braki personelu i szybkie rozprzestrzenianie się choroby uniemożliwiły funkcjonowanie placówki, dlatego podjęto decyzję o ewakuacji.

27 marca została zarządzona natychmiastowa ewakuacja wszystkich pacjentów z PCM. Trwa przenoszenie pacjentów z Powiatowego Centrum Medycznego, niestety inne szpitale odmawiają przyjęcia pacjentów, ponieważ same mają ogniska wirusa.

Na chwilę obecną w grójeckim szpitalu przebywa 13 pacjentów, którzy od 25 marca czekają na wyniki i ewakuację. Po zakończeniu procedury szpital zostanie poddany całkowitej dezynfekcji. Strażacy z OSP Grójec w sobotę 28 marca zdezynfekowali wjazd oraz bramy w PCM Grójec i będą to czynili nadal.

Do tej pory nie było informacji z Sanepidu, kiedy kończy się kwarantanna personelowi lekarskiemu i pielęgniarskiemu. Informacje o tym szpital pozyskuje na własną rękę, drogą telefoniczną bezpośrednio od personelu medycznego, który sam w większości nie posiada wiedzy o terminie zakończenia kwarantanny.
Braki kadrowe udało się czasowo wesprzeć personelem medycznym z innych części Polski, który został pozyskany bezpośrednio przez zarząd szpitala. Zarząd szpitala i Starosta wystąpili z prośbą o wsparcie kadrowe szpitala. Z 8 lekarzy (trzech neurologów i pięciu internistów), których Wojewoda skierował do wsparcia szpitala stawiło się tylko 2.

Większość personelu jest niedostępna ze względu na kwarantannę. Nawet po zakończeniu dezynfekcji wznowienie pracy szpitala może być utrudnione.
Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego na bieżąco, w formie raportów, przekazuje Powiatowej Stacji Sanitaro-Epidemiologicznej w Grójcu wszystkie informacje dot. kontaktu personelu i pacjentów z osobami podejrzanymi lub chorymi na COVID-19 od początku wykrycia przypadków wirusa w placówce. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy wiążącej i merytorycznej odpowiedzi Sanepidu w tym zakresie. Niestety Starostwo Powiatowe nie ma wpływu na ilość wykonywanych badań i na czas oczekiwania na wyniki. Ponad to część próbek było pobranych nieprawidłowo, przez co wyniki wyszły niejednoznacznie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przesłanką do wykonania badania w każdym przypadku jest wyłącznie wystąpienie objawów takich jak gorączka pow. 38°C, kaszel, duszności. W przypadku podjęcia podejrzenia o zakażenie koronawirusem (np. w wyniku postępowania niezgodnego z ww. procedurami lub wystąpienia zdarzenia ryzykownego), wskazane jest przeprowadzenie badania w kierunku koronawirusa.

Uwaga - Badanie można przeprowadzić dopiero na następny dzień po zaobserwowaniu objawów (optymalny punkt pobrania materiału gwarantujący 95% wiarygodności wyniku).

Jedynie badanie przeprowadzone w 7- dniu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni) od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu, może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

Wynik ujemny badania na zakażenie SARS-CoV-2 w podanym terminie (7 dni od zdarzenia – połowa okresu kwarantanny) lub w terminie późniejszym należy interpretować, jako brak zakażenia.

Po uzyskaniu wyniku ujemnego pielęgniarka/lekarz może niezwłocznie wrócić do pracy, obserwując swój stan zdrowia.

 

Starostwo Powiatowe Grójec

Kategoria: