AKTUALNA SYTUACJA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOMCZYCACH

Pensjonariusze oraz pracownicy od dnia 1 kwietnia br. są w kwarantannie. Otrzymali indywidualne nakazy kwarantanny i zgodnie z prawem muszą pozostać w miejscu jej odbywania.
W związku z pogarszającym się stanem zdrowia Dyrektor DPS Tomczyce został przewieziony w sobotę do szpitala Obowiązki Dyrektora obecnie pełni pani Anna Wiśniewska, która zarządza całą placówką.
 Na miejscu jest dodatkowy personel medyczny, zgłaszają się też nieliczni wolontariusze, którzy mamy nadzieję w najbliższym czasie wesprą działania pracowników DPS–u.
Wojewoda kieruje również pracowników z innych placówek powiatu, którzy wprawdzie nielicznie zaczynają zgłaszać się do pracy w DPS w Tomczycach.
Jesteśmy w stałym kontakcie z placówką. W miarę potrzeb dostarczane są leki oraz produkty żywnościowe. Staramy się też pozyskać kolejne kombinezony oraz inne środki ochrony indywidualnej, które na bieżąco dowozimy.
Sztab kryzysowy Starostwa Powiatowego w Grójcu ściśle współpracuje z Wydziałem Polityki Społecznej i Wydziałem Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Źródło: Starostwo Powiatowe Grójec

Kategoria: