Inwestycje w oświacie

Termomodernizacja, remonty instalacji elektrycznej i  dachów budynków szkół, wnioski   o zewnętrzne dofinansowania remontów boisk szkolnych i sal gimnastycznych  to zaledwie część wielu inwestycji oświatowych - od kilku do kilkuset tysięcy złotych każda - prowadzonych i planowanych w  placówkach prowadzonych przez Powiat Grójecki.

Remonty  i modernizacje w czasie pandemii koronawirusa toczą się pełną parą. Wiele z nich może zostać ukończonych szybciej niż zakładano, gdyż w szkołach nie ma teraz uczniów. Wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii oraz zamknięcie szkół nie odbiło się negatywnie na realizowanych w powiecie inwestycjach. Starostwo Powiatowe jest w stałym kontakcie z wykonawcami i na bieżąco monitoruje przebieg inwestycji.

Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań aby placówki prowadzone przez Powiat były bezpieczne, przyjazne i dobrze wyposażone dla uczniów. W miarę  możliwości finansowych
w  każdej placówce prowadzone są prace, remontowe i modernizacyjne.

W Liceum Ogólnokształcącym w Grojcu  w najbliższym czasie zostanie wykonane uszczelnienie pokrycia dachu przy kominach na głównym budynku szkoły. W trakcie opracowania jest również  dokumentacja techniczna dotycząca remontu instalacji elektrycznej w budynku szkoły.   Remont instalacji zostanie przeprowadzony w wakacje.

W Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głusze- Grojec zostanie przeprowadzony  remont pokrycia dachowego szkoły.  Ponadto został złożony  do Ministra Sportu o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej z zapleczem.

W Zespole Szkół w Jasieńcu,  w trakcie opracowania  jest audyt energetyczny  i dokumentacja techniczna niezbędna do złożenia wniosku aplikacyjnego do działania 4.2 Efektywność energetyczna- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, która podlega Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Aplikacja dotyczy dofinansowania inwestycji  termomodernizacji budynku szkoły i przynależących do niej warsztatów.

W ostatnim czasie w Zespole Szkół w Warce  został wymieniony piec CO, podłoga w korytarzu na parterze oraz został przeprowadzony remont 4 pomieszczeń : sali komputerowej, sali lekcyjnej  oraz biblioteki z  czytelnią. Dzięki współpracy i wspólnego zaangażowania Zarządu Powiatu, Dyrekcji oraz Rady Rodziców w  inwestycje na terenie szkoły, zły stan budynku małymi krokami będzie się poprawiał. Przygotowywany jest również kosztorys i przedmiar robót remontu dachu,  a także złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie  remontu sali gimnastycznej. Jest to jest jedna z trzech sal gimnastycznych w szkołach, których organem prowadzącym jest powiat Grójecki (pozostałe to sale gimnastyczne w ZS w Grójcu oraz w CKZiU w Nowej Wsi), które aplikują do dofinansowania. Program Sportowa Polska 2020 jest to program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej (w którym można otrzymać dofinansowanie w wysokości 33% wartości inwestycji). – Łączny koszt modernizacji trzech sal gimnastycznych na terenie naszego powiatu to ponad 1 mln złotych.

W Liceum Ogólnokształcącym w  Warce odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Grójeckiego, Gminy Warka oraz  Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w  Warce (od których wynajmowane są pomieszczenia mieszczące wareckie liceum) z Dyrektor liceum  w sprawie przeprowadzenia remontu łazienek w LO. W porozumieniu między jednostkami zostaną wyremontowane 4 łazienki uczniowskie i 1 nauczycielska.

W ostatnim czasie do szkoły trafiło  również 16 laptopów, które szkoła wygrała w konkursie Ministerstwa Cyfryzacji  #OSEWyzwanie.  Konkurs był realizowany w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), miał on na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz umożliwienie szkołom dostępu do bezpiecznego, szerokopasmowego internetu.

Szkoła wraz z CeSIRem przymierzają się również do zagospodarowania patio w budynku Centrum z przeznaczeniem na miejsce rekreacyjne dla uczniów. W tym celu szkoła zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie do programu „Działaj lokalnie” 

Dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi Zarząd przeznaczył środki na remont  pokrycia dachowego na pomieszczeniu do przechowywaniu sprzętu rolniczego. Złożony został również wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.  Otrzymana  pomoc finansowa zostanie przeznaczona na modernizację przyszkolnego boiska trawiastego. Złożono też wniosek do Ministerstwa Sportu na dofinansowanie remontu Sali gimnastycznej. W ostatnim czasie kompleksowo wyremontowane zostały 3 pokoje w bursie oraz opracowano dokumentację wyburzenia starej  kotłowni węglowej. Ze środków Rady Rodziców wykonano generalny remont 3 sal lekcyjnych. Do CKZiU trafiło  również 16 laptopów z konkursu  #OSEWyzwanie, które uatrakcyjnią ofertę edukacyjną szkoły

 

Kategoria: