Mobilny Punkt Poboru Wymazów w Grójcu

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez sadowników problemom, w związku z obowiązkiem przeprowadzania zatrudnianym przez rolników cudzoziemcom badań na obecność koronawirusa informujemy, że Starosta Grójecki wskazał miejsce i rozpoczęto przygotowania terenu pod Mobilny Punkt Poboru Wymazów.

Punkt jest tworzony we współpracy Zarządu Powiatu Grójeckiego z żołnierzami 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im Rotm. Witolda Pileckiego.
Punkt będzie przeznaczony dla zagranicznych pracowników sezonowych, którzy przybyli do Polski po 18 maja 2020 roku i zostali zarejestrowani przez pracodawcę w KRUS-ie.

Mobilny Punkt Poboru Wymazów został zlokalizowany na terenie należącym do powiatu grójeckiego - boisko przy Zespole Szkół im Armii Krajowej Obwodu Głuszec Grójec przy ul. ul. Piotra Skargi 12 .

Powiat grójecki zapewnił utwardzenie terenu destruktem, nowe oświetlenie LED, doprowadzenie energii elektrycznej oraz oznakowanie terenu. Namioty oraz obsługę zapewnia WOT.
Wymazy będą pobierane od osób bezpośrednio z samochodów, którymi przyjadą pracownicy sezonowi.
Osoby, które będą poddawane badaniu muszą mieć przy sobie paszport.

Punkt będzie czynny od dnia 28 maja 2020 w godzinach 9.00-18.00.

źródło: Starostwo Powiatowe Grójec

Kategoria: