Unijne środki wsparły szpital w Nowym Mieście na Pilicą

3 czerwca w nowomiejskim szpitalu odbyło się uroczyste zakończenie projektu realizowanego przez SPZOZ pod nazwą "Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
 

Inwestycja obejmowała zakup sprzętu oraz aparatury wysokospecjalistycznej na potrzeby świadczonych usług zdrowotnych. Ponadto zakładała zakup sprzętu oraz wyposażenia technologicznego sterylizatorni wraz z towarzyszącymi pracami związanymi z adaptacją i remontem pomieszczeń oraz instalacją i uruchomieniem dostarczonego sprzętu.

W wyniku inwestycji nastąpiło wzmocnienie potencjału szpitala w zakresie świadczeń zdrowotnych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Ze środków unijnych zostały
zakupione:

oftalmoskop specjalistyczny - 1 szt.
aparat do znieczulenia ogólnego- 1 szt.
diatermia chirurgiczna
(argonowa) - 1 sz
respirator - 1 szt
kardiomonitor stacjonarno
-przenośny - 2 szt.
aparat EKG - 2 szt.
tympanometr diagnostyczny - 1 szt
holter ciśnieniowy - 1 szt.
holter EKG - 2 szt
kardiotokograf - 2 szt.
sprzęt oraz wyposażenie
technologiczne sterylizatorni
Wykaz sprzętu:

1. Sterylizator parowy przelotowy z wytwornicą pary czystej (typ A) - 1 kpl.
2. Sterylizator parowy przelotowy wyposażony w wytwornicę pary czystej (typ B) – 1 szt.
3. Myjnia - dezynfektor przelotowa, dwudrzwiowa z wbudowaną suszarką –1 szt.
4. Zgrzewarka rolkowa (bez drukarki) – 1 szt.
5. Obcinarka z podajnikiem dwupoziomowym – 1 szt.
6. Pistolet do mycia i przedmuchiwania wąskich przekrojów – 4 szt.
7. Urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia narzędzi parą wodną – 1 szt.
8. Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji – 1 szt.
9. Wózek do transportu materiałów opatrunkowych i materiałów sterylnych – 1 szt.
10. Wózek do przechowywania i transportu papieru do pakowania – 2 szt.
11. Inkubator testów biologicznych – 1 szt.
12. Lampa z podświetlaną soczewką – 1 szt.

W otwarciu sterylizatorni uczestniczył  zespół szpitala – lekarze, pielęgniarki, położne, oraz pracownicy administracji. Dyrekcja szpitala zaprosiła przedstawicieli instytucji, które wsparły projekt: Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starostę Grójeckiego Krzysztofa Ambroziaka, Przewodniczącego Rady Powiatu Grójeckiego Janusza Karbowiaka wraz z przewodniczącymi komisji Stałych Rady Powiatu, posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka, Prezesa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomu Tomasza Skurę oraz przedstawicieli firmy INFORMERMED -  wykonawców inwestycji.  
 W wystąpieniu Starosta podkreślił, że bez sterylizatorni szpital nie mógł już prawidłowo funkcjonować, gdyż stara nie spełniała norm. Usługę sterylizowania narzędzi szpital zmuszony był zlecać innym firmom, co wiązało się z dodatkowymi kosztami dla samorządu. W tym momencie to nowomiejska jednostka może świadczyć usługi w tym zakresie.
Starosta wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu złożyli na ręce Dyrektor Szpitala Barbary Gąsiorowskiej podziękowania dla całego personelu  SPZOZ-u za trud, wysiłek oraz ogromne zaangażowanie w niesieniu pomocy pacjentom szpitala w czasie  pandemii koronawirusa. W tych trudnych okolicznościach jakie dotknęły SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą  odpowiedzialne i profesjonalne wykonywanie obowiązków przez kadrę szpitala było nieocenione. Podziękowania złożone zostały również Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi za wsparcie i całą pomoc finansową okazaną  Szpitalowi w Nowym Mieście nad Pilicą, jak  również  za doposażenie w niezbędny sprzęt  potrzebny do walki z rozprzestrzenianiem się Sars-CoV2
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaznaczył, ze Szpital w Nowym Mieście nad Pilicą był jednym z większych ognisk koronawirusa w powiecie grójeckim. Dlatego nowa sterylizatornia jest niezbędna w czasach epidemii. – „Fakt, że w tym szpitalu mieliśmy do czynienia z zakażeniem, udowadnia niezbędność takiego miejsca. Do dyspozycji są bardzo nowoczesne urządzenia sterylizujące. To jest kolejny etap modernizacji tego szpitala. Placówka w Nowym Mieście jest potrzebna i jest w stanie teraz poradzić sobie również w czasie epidemii.”  Poświęcenia obiektu dokonał Ks. Dziekan Mariusz Zembrzuski.

 

Kategoria: