Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1604W – podpisana!

W środę 3 czerwca  w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się podpisanie umowy na dofinasowanie dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1604 W Szczęsna -Rożce  Dzięki środkom z budżetu Mazowsza zostaną wyremontowane odcinki: Uleniec-Czekaj o długości  1820 mb oraz Czekaj-Rożce o długości 3350 mb .

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny wspiera w inwestycjach drogowych Powiat Grójecki. Dzięki dotacji zostaną przebudowane odcinki drogi mającej  znaczenie ponadlokalne.
Droga 1604 W łączy nie tylko teren gmin: Grójec, Pniewy oraz Belsk Duży, ale jest realnym łącznikiem drogi krajowej nr 50 z drogą wojewódzką nr 725
Przebudowa traktu  pozytywnie wpłynie na realizację transportu płodów rolnych produkowanych na terenie grójecczyzny, gdyż w jej  sąsiedztwie znajduje się wiele lokalnych firm usługowych i produkcyjnych. Przyczyni się również do poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Dzięki inwestycji poprawi się także dostęp mieszkańców i przedsiębiorców do  zlokalizowanych w tym obrębie urzędów, szkół, placówek służby zdrowia, a także centrów usługowych i handlowych.
Powiat Grójecki  otrzymał dofinansowanie w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”.  Instrument jest  wsparciem dla gmin i powiatów na realizację zadań wieloletnich takich jak modernizacje dróg powiatowych i gminnych  oraz  inwestowanie w  edukację oraz kulturę.
Inwestycja będzie prowadzona w latach 2020-2022 . Łączny koszt zadania to 5 845 274,60 zł z czego aż 60 %  będzie pochodziło z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

Pozostała kwota  będzie pochodziła  z budżetów: Powiatu Grójeckiego, Gminy Grójec, Gminy Pniewy  oraz Gminy Belsk Duży.

Kategoria: