Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki

Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego dla placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Grójecki

W piątek 26 czerwca 2020 roku Starosta Krzysztof Ambroziak wraz z Wicestarostą Jolantą Sitarek i Skarbnikiem Powiatu Witoldem Kępką podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Rafałem Rajkowskim umowę w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.  
W świetle pandemii koronawirusa SARS-coV-2 i innych ewentualnych przyszłych zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego konieczne jest wsparcie placówek oświatowych w sprzęt oraz kompetencje niezbędne do prowadzenia zdalnego nauczania na wysokim poziome – komentuje starosta Krzysztof Ambroziak.

Dzięki tym środkom możliwe będzie zakupienie nowego sprzętu komputerowego niezbędnego do nauczania zdalnego, co jeszcze lepiej przygotuje powiatowe placówki szkolne do prowadzenia zajęć i podniesie poziom nauczania na odległość.

Kategoria: