Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu Grójeckiego, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65/ podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grójcu na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal nr 5 o pow. 31,64 m2,  położony w budynku przy ul. Mogielnickiej 28C w Grójcu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Grójcu (pok. Nr 9),                           tel.(048) 665 11 53.

Kategoria: