Szkoły i placówki oświatowe powiatu przygotowane do nowego roku szkolnego

Sytuacja na świecie sprawiła, iż nowy rok szkolny 2020/2021, który jest przed nami witamy z dużą dozą niepewności. To będzie inny rok niż dotychczas. Po długiej przerwie szkoły wracają do „normalnego” funkcjonowania.  Pandemia przyniosła ze sobą wiele ograniczeń, które należy przestrzegać w trosce o zdrowie, a nawet życie najbliższych. Powiat Grójecki szczególnie został doświadczony na początku epidemii, ale po ciężkiej walce jesteśmy silniejsi i lepiej przygotowani.
Dzisiaj przed szkołami stają kolejne wyzwania, bo do przekazania wiedzy młodym ludziom, kształtowania ich  wrażliwości i osobowości, dołącza wzmożona troska o bezpieczeństwo i zdrowie.
Zarząd Powiatu w trakcie spotkania z dyrektorami wszystkich szkół i placówek prowadzonych przez powiat, dokonał szczegółowej analizy stanu przygotowania jednostek do nowego roku szkolnego oraz ustaleń co do nowego sposobu funkcjonowania.  
W większości szkół zajęcia będą się odbywały tradycyjnie w sposób stacjonarny.  Ustanowione wewnętrzne procedury przewidują przyporządkowanie uczniów do poszczególnych sal lekcyjnych. Jedyna rotacja uczniów będzie odbywała się w przypadku lekcji takich jak WF, informatyka, czy przedmioty zawodowe,  które wymagają tematycznego wyposażenia. Sale przed przyjściem uczniów na zajęcia zostaną każdorazowo poddane dezynfekcji przez pracowników jednostki.
Każda ze szkół złożyła do Ministerstwa  wnioski o przydział  płynów do dezynfekcji. W każdej placówce, uczniowie będą mieli do dyspozycji wiele dozowników, zapewnionych również przez dyrekcję. Sale lekcyjne także zostaną w takie środki zaopatrzone.
Plany lekcji dla uczniów zostały ustalone w blokach, tzn. jeżeli w danej klasie przewidziane jest kilka godzin danego przedmiotu,  to w miarę możliwości będą odbywały  się one w blokach kilkugodzinnych i to nauczyciel prowadzący będzie decydował o przerwie w zajęciach, w ten sposób ilość uczniów na korytarzach podczas przerw zostanie znacznie zmniejszona.
Uczniowie nie będą mieli obowiązku zakładania maseczek podczas zajęć lekcyjnych. Dyrektorzy rekomendują jedynie ich zakładanie podczas przerw i przechodzenia między salami.
Zespół Szkół w Grójcu  ze względu na dużą liczbę uczniów będzie prowadził nauczanie hybrydowe. Klasy pierwsze i czwarte będą w całości uczęszczały do szkoły, natomiast klasy drugie i trzecie – po połowie. Pierwsza połowa będzie uczestniczyła stacjonarnie, a druga połowa klasy w tym samym czasie zdalnie.
Wyjątek stanowią również Poradnie  Psychologiczno - Pedagogiczne, w których nie będą odbywały się zajęcia grupowe.
 W specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych na terenie powiatu zostały  w części wymienione wykładziny dywanowe na wykładziny typy Tarkett®, oraz zostały usunięte, dywany, dywaniki i pluszowe zabawki.

W każdej placówce zostało utworzone izolatorium dla uczniów na wypadek stwierdzenia u któregoś podwyższonej temperatury bądź objawów grypopochodnych. Po stwierdzeniu takich objawów uczeń zostanie tam umieszczony w oczekiwaniu na odbiór przez rodziców.

Kategoria: