OBCHODY DNIA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W POWIATOWYM ODDZIALE GRÓJECKIM ZWiR WP

Dzień Weterana Walk o Niepodległość ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 (Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) na dzień 01.września jest dla Naszego Związku Weteranów i Rezerwistów WP świętem szczególnym z racji nazwy związku i realizowanych celów statutowych i ważnym też dlatego, że jest to dzień wybuchu II wojny światowej.

W tym roku Dzień Weterana Walk o Niepodległość, Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP świętował w dniu 29.08.2020r. Uroczystość naszą zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec – Pan Karol Biedrzycki, reprezentujący jednocześnie Starostwo Powiatowe Grójec.

Prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński powitał zaproszonych gości i członków POG ZWiR WP w Grójcu, a szczególnie jego Seniorów, a wśród nich: Prezesa Koła Nr 1 Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP - ppor. w st. spocz. mgr inż. Kazimierza Kurach i st. sierż. /s/ Stanisława Wieczorek zasłużonego „dla Gminy i Miasta Grójec”.

Uczczono minutą ciszy zmarłych od ostatniego spotkania z okazji Dnia Weterana kolegów Naszego POG ZW i R WP Jana Podolskiego i Stanisława Krajewskiego jak i zmarłych weteranów i kombatantów byłych członków POG ZW i R WP , Koła Kombatantów RP I BWP w Grójcu oraz wszystkich weteranów i kombatantów walk o Niepodległą Polskę.

W swoim wystąpieniu sekretarz POG ZWiR WP płk /s/ Janusz Czerniejewski zaznaczył jak ważny to jest dzień dla każdego Polaka a szczególnie dla tych, którzy przeżyli koszmar II wojny światowej. W szeregach Naszego POG ZWiR WP oraz Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu jest jeszcze kilka osób, które doświadczyły okrucieństw ze strony hitlerowskich Niemiec ale ich szeregi z dnia na dzień szybko topnieją. Wymienił nazwiska osób - kombatantów, członków POG ZWiR WP oraz członków Koła Kombatantów RP i BWP, które walczyły o wolną i niepodległą Polskę

Po swym wystąpieniu zaprosił uczestników spotkania do dyskusji .

W dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec - Pan Karol Biedrzycki, podziękował za zaproszenie na spotkanie z seniorami POG ZW i R WP i Koła Kombatantów RP i BWP z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość. Podziękował im za działalność społeczną i złożył życzenia od Gminy i Miasta Grójec oraz w imieniu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

W dyskusji głos zabierali: ppor. w st. spocz. mgr inż. Kazimierz Kurach, st. sierż. /s/ Stanisław Wieczorek, prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński. st bosm./s/ Tadeusz Kaczanowski i st. sierż./s/ Jan Rybarczyk.

Dyskutanci podzielili się swoimi przeżyciami z okresu II wojny światowej jak i pierwszych lat po jej zakończeniu.

Za działalność społeczną o charakterze pro-obronnym zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatowego Grójec dyplomem i medalem „ 20 lecia Powiatu Grójec:

- ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach – Prezes Koła Kombatantów RP i BWP

w Grójcu oraz Prezes Koła Nr.1 POG ZW i R WP;

- st. bosm./s/ Tadeusz Kaczanowski – wieloletni członek Zarządu POG ZW i R WP;

- st. sierż. /s/ Roman Jakubczak - wieloletni członek Zarządu POG ZW i R WP;

- st. sierż. /s/ Jan Rybarczyk - wieloletni członek Zarządu POG ZW i R WP oraz

Prezes Koła Nr 9 w Warce. Kol.

Z okazji ukończenia 90 lat Zarząd POG ZWiR WP wyróżnił pamiątkowym ryngrafem

ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach i st. bosm./s/ Tadeusz Kaczanowskiego a

st. sierż. Romana Jakubczak z okazji ukończenia 80 lat;

Koła Nr. 1 i 9 wyróżniły z okazji ukończenia 80 lat swoich kolegów: - Kol. Stanisława Majewskiego, Kol. Seweryna Piekarskiego i Kol. Józefa Skrzypczaka.

 

Dyplomem – podziękowaniem zostali wyróżnieni przez Zarząd POG ZWiR WP:

- Kol. Halina Czuchnicka ;

- Kol. Bogusław Grzanka;

- Kol. Ireneusz Jackowski;

- Kol. Bogdan Lipa;

- Kol. Jerzy Łącki;

- Kol. Andrzej Markiewicz;

- Kol. Władysław Poczęty;

- Kol. Jan Rybarczyk;

- Kol. Władysław Szuba;

- Kol. Henryk Szymczak ;

- Kol. Stanisław Wieczorek;

- Kol. Jan. Wojno.

Wyróżnienia wręczali: Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec – Pan Karol Biedrzycki od Starosty Powiatu Grójec Pana Krzysztofa Ambroziaka a od POG ZW i R WP prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński.

Gospodarze tego spotkania tj. Zarząd POG ZWiR WP, zadbali o to, aby rozmowy prowadzone były przy kawie, herbacie, ciastach, napojach chłodnych a zdrowie Seniorów i zaproszonych gości uczczono lampką wina.

Na zakończenie spotkania zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie na tle budynku przy ul. Laskowej 8.

 

 

ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński

 

 

 

 

 

 

Kategoria: