Wspólne działanie przeciwko pandemii

Minister Zdrowia przedstawił ostatnio plan walki z epidemią koronawirusa na jesień. Zwrócił uwagę na fakt, że czeka nas trudny okres z powodu wielu infekcji grypopodobnych, które pojawią się w okresie jesienno-zimowym i będą z nim występowały. Przypomniał, że nadal fundamentalnymi działaniami w walce z koronawirusem są działania prewencyjne, tj. dezynfekcja, dystans i maseczki.

Mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą poczyniło przygotowania do walki z pandemią starając się o sprzęt i środki niezbędne do zmagań z koronawirusem.

Dnia 3 września 2020 roku pomiędzy Caritas Polska z siedzibą w Warszawie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą została zawarta umowa, w której Caritas udziela pomocy SP ZOZ w walce z wirusem SARS-CoV-2 w postaci przekazanego sprzętu, tj. dwóch respiratorów transportowych Para PAC Plus o łącznej wartości 64 735,2 zł. Jest to doskonały sprzęt wykorzystywany do wentylacji zastępczej, terapii tlenowej, wykazujący się możliwością pracy w najbardziej wymagającym środowisku, m. in. w transporcie szpitalnym i karetkach pogotowia.

Pragniemy gorąco podziękować Gminie Drzewica, która przekazała na walkę z COVID-19  środki w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne, fartuchy flizelinowe, rękawice ochronne, gogle, przyłbice). Stosowanie tych środków minimalizuje narażenie na potencjalny kontakt z wirusem.

Fundusze przekazane przez Gminę Odrzywół pozwoliły na zakup spirometru diagnostycznego PNEUMO. Na ten cel przeznaczono kwotę 9 967,45 zł. Jest to sprzęt przeznaczony zarówno do badań  profilaktycznych, jak i  do monitorowania, a wykorzystany może być w szpitalu, jak i w przychodni. Spirometria jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem oceniającym sprawność wentylacyjną płuc. Mierzy ona m. in. objętość wydychanego powietrza oraz szybkość jego przepływu przez drogi oddechowe.
Dzięki środkom pozyskanym przez SP ZOZ Nowe Miasto nad Pilicą udało się zakupić sprzęt i środki ochrony osobistej, pomocne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i darczyńcom za skuteczne i bezinteresowne włączenie się w walkę z koronawirusem w obliczu zagrożenia epidemicznego o zasięgu globalnym. Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli ułatwić funkcjonowanie naszej placówki.
SP ZOZ
Nowe Miasto nad Pilicą

Kategoria: