Uczniowie Technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi laureatami Stypendium Starosty Grójeckiego!

17 września 2020 r. naszą szkołę odwiedził Starosta Grójecki, pan Krzysztof Ambroziak. Towarzyszył mu pan Jan Madej, – Przewodniczący Powiatowej Rady Mazowieckiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Geodezji Rady Powiatu Grójeckiego wraz z przedstawicielami wydziału promocji Starostwa Powiatowego w Grójcu. Wizyta zacnych gości związana była z wręczeniem uczniom naszego Technikum stypendium za wysokie wyniki w nauce, które uczniowie pobierać będą przez cały rok szkolny 2020/21.

Warunkiem uzyskania stypendium było osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen powyżej 4,8. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi jest szesnastu takich uczniów. Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy powtórzenia tego sukcesu w kolejnych latach edukacji. Mamy nadzieję, że uzyskane dzięki temu stypendium środki pomogą Wam w dalszym rozwoju edukacyjnym.

E. Malowaniec, P. Kopczyńska

Kategoria: