Informacja dyrektora SPZOZ Nowe Miasto nad Pilicą

SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą informuje, że Decyzją Wojewody z dnia 30 października 2020 r. realizuje od 5 listopada 2020r. świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 71 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 1 łóżko intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

W dniu 5 listopada zaczęliśmy przyjmować pacjentów zarażonych COVID-19 wymagających respiratora i tlenoterapii. Okazało się, że ilość tlenu z naszego zbiornika może wystarczy

na jeden lub dwa dni dla działania szpitala COVIDOWEGO. Dotychczas ilość tlenu w zbiorniku wystarczała na normalne funkcjonowanie szpitala przez okres średnio dwóch tygodni. Przy obecnych trudnościach na rynku z dostawą tlenu nie jesteśmy w stanie leczyć pacjentów poprzez zapewnienie im ciągłości dostarczania tlenu potrzebnego do życia.

Po zawiadomieniu Pana Wojewody i innych instytucji podjęłam decyzję o wstrzymaniu przyjęć. Obecnie jesteśmy na etapie montażu większych zbiorników.

O wznowieniu pracy szpitala zostaniecie Państwo poinformowani.

Wszystkie moje działania służą dobru pacjenta.

Barbara Gąsiorowska
SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Kategoria: